Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đỗ Thành Nhân

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:
Nghiên cứu sinh: Đỗ Thành Nhân
Ngành: Khoa học cây trồng
Đề tài: Nghiên cứu bón phân kali và lưu huỳnh cho cây lạc trên đất cát biển tỉnh Bình Định
Người hướng dẫn 1: GS.TS. Hoàng Thị Thái Hòa – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2:  TS. Hoàng Minh Tâm – Viện KHKT Nông nghiệp Duyên hải Nam Trung bộ
Thời gian: 8h00 ngày 10 tháng 3 năm 2022.
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.