Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Tick Nouanthavong

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Tick Nouanthavong

Chuyên ngành: Animal Sciences

Đề tài: Integrated pig fish farming in lowland areas in Lao PDR.

Người hướng dẫn 1: Assoc.Prof. Dr. Nguyen Duy Quynh Tram – University of Agriculture and Forestry, Hue University.

Người hướng dẫn 2: Assoc.Prof. Dr. Du Thanh Hang – University of Agriculture and Forestry, Hue University.

Thời gian: 14h00 ngày 28 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.