Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh năm 2019

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh năm 2019 như sau:

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thụy Bình Phương.

Chuyên ngành: Chăn nuôi.

Đề tài: Ảnh hưởng của việc sử dụng lá của các giống sắn (Manihot esculenta crantz) đến sinh trưởng phát triển và phát thải khí mêtan của động vật nhai lại.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: TS. Đinh Văn Dũng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 4 tháng 7 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

2. Họ và tên nghiên cứu sinh: Huy Sokchea.

Chuyên ngành: Chăn nuôi.Đề tài: Đánh giá năng suất chuối và sử dụng thân cây chuối làm thức ăn cho lợn bản địa (Kandol) ở Cambodia.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trần Thị Thu Hồng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: GS.TS. Lê Đức Ngoan – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 5 tháng 7 năm 2019.Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

3. Họ và tên nghiên cứu sinh: Lê Thị Thúy Hằng.

Chuyên ngành: Chăn nuôi.Đề tài: Tận dụng lá sắn trong chăn nuôi dê nhằm tăng năng suất và giảm phát thải khí mêtan ở tỉnh An Giang, Việt Nam.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: TS. Đinh Văn Dũng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 6 tháng 7 năm 2019.Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.