Thông báo số 3 về công tác phòng, chống dịch Covid19 khi sinh viên đi học trở lại

Căn cứ công văn số 240/ĐHH-VP ngày 01/3/2020 của Giám đốc Đại học Huế về việc đón sinh viên trở lại học tập, bảo đảm công tác phòng, chống dịch được thực hiện triệt để, có hiệu quả; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 nhà trường yêu cầu thủ trưởng các đơn vị phổ biến cho toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động và sinh viên, học viên đang học tập thực hiện nghiêm túc các nội dung sau đây:

  1. Sinh viên đến trường theo cổng chính trước giờ vào học 30 phút để được cán bộ y tế nhà trường đo thân nhiệt và sát khuẩn tay trước khi vào lớp.
  2. Tổ Vệ sinh – Môi trường duy trì thực hiện vệ sinh, tẩy trùng lớp học cuối mỗi buổi học; thường xuyên kiểm tra bổ sung xà phòng sát khuẩn, nước rửa tay khô diệt khuẩn tại khu vực giảng đường, thư viện, nhà hành chính.
  3. Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn ban cán sự các lớp, giảng viên đứng lớp và cố vấn học tập báo cáo cập nhật tình hình sức khỏe sinh viên theo hướng dẫn của Đại học Huế để kịp thời thực hiện biện pháp phòng, chống dịch bệnh.
  4. Phòng Đào tạo cập nhật số liệu sinh viên có mặt, vắng mặt theo nhóm học phần hàng ngày trong tuần học đầu tiên.
  5. Các đối tác người nước ngoài làm việc tại nhà trường phải được các đơn vị có liên quan hướng dẫn thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
  6. Các cơ sở dịch vụ trong nhà trường (nhà giữ xe sinh viên, nhà khách, căn-tin) phải thường xuyên làm vệ sinh, tẩy trùng bề mặt các vị trí có nhiều người tiếp xúc.
  7. Giảng viên, viên chức, người lao động, sinh viên và học viên thường xuyên thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh cho bản thân và cộng đồng.
  8. Nếu trong đơn vị có cán bộ, viên chức, người lao động, sinh viên, học viên có những triệu chứng nghi nhiễm virus Corona thì thủ trưởng đơn vị buộc người nghi nhiễm nghỉ ở nhà để tự cách ly, đồng thời báo cáo nhanh đến bộ phận Y tế (cô Thuyên, số ĐT: 0986.961.518) và báo cáo văn bản gửi thường trực Ban chỉ đạo phòng, chống dịch virus Corona (theo mẫu đã phổ biến đến các đơn vị) qua địa chỉ email : nguyenthanhlong@huaf.edu.vn

Đường dây nóng xử lý thông tin phòng, chống dịch Covid-19:

– PGS.TS Trần Thanh Đức – Hiệu trưởng, Sđt: 0914 202 428

– PGS.TS Phùng Thăng Long – Phó Hiệu trưởng, Sđt: 0905 052719