Thông báo Hội thảo Khoa học và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa cơ Khí công nghệ

1. Hội Thảo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng cơ khí – công nghệ đáp ứng công nghiệp 4.0

  • CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Nhóm chủ đề 1: Kỹ thuật cơ khí, Xây dựng, Cơ điện tử;

Nhóm chủ đề 2: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch;

  • THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

– Thời gian: 7g00, Thứ Bảy, ngày 06/4/2019.

– Địa điểm: Phòng Hội thảo, Nhà đa chức năng, Trường Đại học Nông Lâm Huế, địa chỉ số 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.

  • THỜI GIAN NHẬN BÀI

– Thời hạn gửi toàn văn bài báo: 10/3/2019

– Thông báo chấp nhận đăng kỷ yếu Hội thảo: 20/3/2019

– Thông báo chấp nhận đăng Tạp chí: 15/4/2019

– Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaetconference2019@gmail.com

Chi tiết nội dung và thể lệ gửi bài vui lòng xem tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/TBHTQG-CKCN-759

2. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Cơ khí – Công nghệ

Thời gian: 13h00-17h00 ngày 6 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Nhà đa chức năng, Trường Đại học Nông Lâm Huế, địa chỉ số 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.