Thông báo Hội thảo Khoa học và Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Khoa cơ Khí công nghệ

0
826

1. Hội Thảo khoa học: Nghiên cứu ứng dụng cơ khí – công nghệ đáp ứng công nghiệp 4.0

  • CHỦ ĐỀ HỘI THẢO

Nhóm chủ đề 1: Kỹ thuật cơ khí, Xây dựng, Cơ điện tử;

Nhóm chủ đề 2: Công nghệ thực phẩm, Đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, Công nghệ sau thu hoạch;

  • THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

– Thời gian: 7g00, Thứ Bảy, ngày 06/4/2019.

– Địa điểm: Phòng Hội thảo, Nhà đa chức năng, Trường Đại học Nông Lâm Huế, địa chỉ số 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.

  • THỜI GIAN NHẬN BÀI

– Thời hạn gửi toàn văn bài báo: 10/3/2019

– Thông báo chấp nhận đăng kỷ yếu Hội thảo: 20/3/2019

– Thông báo chấp nhận đăng Tạp chí: 15/4/2019

– Bài viết gửi về địa chỉ email: ncaetconference2019@gmail.com

Chi tiết nội dung và thể lệ gửi bài vui lòng xem tại link: http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?nv=archives&op=view/TBHTQG-CKCN-759

2. Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập khoa Cơ khí – Công nghệ

Thời gian: 13h00-17h00 ngày 6 tháng 4 năm 2019

Địa điểm: Nhà đa chức năng, Trường Đại học Nông Lâm Huế, địa chỉ số 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.

 

 

 

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

12 − 1 =