Thông báo đăng ký tham gia Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bền vững nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của Việt Nam”

Căn cứ kết luận cuộc họp số 01/TBKL-CLB của Câu lạc bộ (CLB) Khối đào tạo Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Thủy sản về việc thống nhất kế hoạch hoạt động năm 2023; Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) thông báo số 02 đến các đơn vị về việc tổ chức Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bền vững nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của Việt Nam” như sau:

I. Thông tin chung
a. Thời gian: 8h30 ngày 06/5/2023 (Thứ Bảy)
b. Địa điểm: Nhà Đa chức năng, Trường ĐHNL, ĐHH; 102 Phùng Hưng, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế
c. Thành phần tham dự:
– Lãnh đạo các Bộ ban ngành; Lãnh đạo Hiệp hội các Trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam,
– Đại diện lãnh đạo các Trường thành viên CLB Khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,
– Các nhà khoa học thuộc CLB Khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản,
– Khách mời, diễn giả của các tham luận,
– Đại diện các cơ quan sử dụng lao động được đào tạo từ các trường thành viên CLB Khối đào tạo nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản.

II. Đăng ký tham gia Hội thảo
Các đơn vị/ quý đại biểu đăng ký tham dự Hội thảo thông qua liên kết sau: https://huaf.edu.vn/dangkythamduhoithao .Thời gian đăng ký: Trước 17h ngày 15/4/2023.

III. Chương trình Hội thảo (dự kiến)

Thời gian Nội dung Người thực hiện
7:00 – 8:30 Tham dự khai mạc Ngày hội việc làm trường ĐHNL 2023 Đại biểu
8:30 – 8:40 Khai mạc Hội thảo “Đào tạo nguồn nhân lực để phát triển bền vững nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản của Việt Nam” Ban tổ chức
8:40 – 8:50 Phát biểu chào mừng của trường ĐHNL Lãnh đạo trường ĐHNL, ĐHH
8:50 – 8:55 Phát biểu chào mừng của Hiệp hội các trường Đại học, cao đẳng Việt Nam Lãnh đạo Hiệp hội
8:55 – 9:15 Tham luận: Thực trạng và đề xuất giải pháp cải thiện công tác đào tạo nguồn lực để phát triển bền vững Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản của Việt Nam” Trường ĐHNL, ĐHH
9:15 – 9:35 Tham luận: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao thời kỳ 4.0 tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam.” Học viện Nông nghiệp Việt Nam
9:35 – 9:55 Tham luận: “Đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho lĩnh vực nông nghiệp.” Trường ĐH

Cần Thơ

9:55 – 10:15 Giải lao
10:15 – 10:35 Tham luận: Góc nhìn từ doanh nghiệp: Nhu cầu nguồn nhân lực cho phát triển ngành chăn nuôi, thuỷ sản và chế biến thực phẩm ở Việt Nam” Công ty cổ phần chăn nuôi C.P. Việt Nam
10:35 – 11:15 Thảo luận của các trường thành viên CLB, các nhà khoa học, các doanh nghiệp (mỗi ý kiến không quá 05 phút) Chủ tọa
11h15 – 11h40 Phát biểu của các đại biểu đại diện: Bộ Giáo dục & Đào tạo; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam Ý kiến của đại diện các Bộ và Hiệp hội
11h45 – 11h50 Tổng kết Hội thảo Chủ tọa
11h50 – 11h55 Trao hoa cho trường đăng cai năm 2024 Chủ nhiệm CLB; Lãnh đạo Trường ĐHNL, ĐHH