Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH: Xuất bản Tập 5, Số 1 năm 2021

Tòa soạn Tạp chí Khoa học và Công nghệ Nông nghiệp trường ĐHNL, ĐHH kính gửi đến quý độc giả Số mới của Tạp chí (Tập 5, Số 1 năm 2021) vừa được xuất bản.
Quý độc giả vui lòng xem tại: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/issue/view/11 và Thư mời Gửi bài mới đăng Tạp chí tại: http://tapchi.huaf.edu.vn/index.php/id20194/announcement
Mọi thắc mắc và hỗ trợ vui lòng liên hệ qua địa chỉ email: tapchidhnl@huaf.edu.vn hoặc giangthi@huaf.edu.vn
Trân trọng cám ơn.