SV trường ĐHNL, ĐHH tham gia chương trình trao đổi SV tại trường Đại học Công nghệ Rajamagala Tawan-ok Thái Lan năm 2018

Từ ngày 10/8/2018 đến ngày 29/8/2018, Đoàn trường ĐHNL, ĐHH gồm 02 cán bộ giảng viên thuộc khoa TNĐ&MTNN và khoa CKCN cùng 16 sinh viên ưu tú thuộc các Khoa, Đoàn thanh niên, Hội sinh viên và các Câu lạc bộ – Đội, nhóm đã tham gia chương trình trao đổi sinh viên tại trường Đại học Công nghệ Rajamangala – Tawan Ok, Thái Lan. Đây là chương trình nằm trong khuôn khổ hợp tác quốc tế giữa trường ĐHNL Huế và trường đại học Công nghệ Rajamangala – Tawan Ok, Thái Lan.

Trải qua gần 3 tuần học tập tại trường Đại học Công nghệ Rajamangala – Tawan Ok, Thái Lan, sinh viên trường ĐHNL đã có cơ hội học tập kiến thức đúng chuyên ngành tại trường bạn. Cũng dịp này, Đoàn trường ĐHNL đã được tham quan các địa điểm nổi tiếng của đất nước Thái Lan, đồng thời có cơ hội tham gia các diễn đàn, hội thảo quốc tế tại Thái Lan và tại Trường Đại học Công nghệ Rajamangala – Tawan Ok.

Chương trình trao đổi sinh viên quốc tế giữa hai trường đã đạt được những thành công nhất định và để lại ấn tượng tốt đối với các cán bộ, nhân viên và sinh viên của hai bên.

Một số hình ảnh của Đoàn trong chương trình trao đổi: