Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023

Với mục tiêu hưởng ứng và thực hiện thành công Chỉ thị 45/CT-TTg ngày 31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức phong trào “Tết trồng cây” và tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng. Đồng thời cụ thể hóa sáng kiến “trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới” của Thủ tướng Chính phủ phát động tại Kỳ họp lần thứ 10, Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 178/NQ-CP ngày 12/12/2020 của Chính phủ. Sáng ngày 7/02/2023, tại Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp Hương Vân, Khoa Lâm nghiệp, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Quý Mão 2023.

Tham dự buổi phát động, có PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường; Đại diện lãnh đạo phòng TCHC&CSVC, Viên nghiên cứu và Phát triển, Đoàn Thanh niên, Hội sinh viên cùng sự tham gia đầy đủ của tập thể CBVC và sinh viên Khoa Lâm nghiệp.

Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ là một nét phong tục truyền thống tốt đẹp của nhân dân, khởi đầu cho các hành động bảo vệ rừng, trồng cây gây rừng hằng năm của các ngành, các cấp và nhân dân ta góp phần quan trọng, thiết thực vào công cuộc xây dựng, phát triển bền vững đất nước. Điều này cũng đã được tập thể CBVC và sinh viên qua các thế hệ của khoa Lâm nghiệp, Trường ĐHNL, ĐHH thực hiện hàng năm.

Dịp này, các loại cây bản địa có giá trị như Lim, Chò chỉ, Lát xoan, Giổi đã được trồng tại khuôn viên Trung tâm thực hành và nghiên cứu Lâm nghiệp Hương Vân. Hoạt động ý nghĩa và thiết thực này được Khoa tổ chức hàng năm nhằm lan toả để xây dựng một môi trường xanh, trồng cây gây rừng, có trách nhiệm bảo vệ môi trường sinh thái, hướng đến mục tiêu phát triển rừng bền vững; đồng thời khắc ghi và hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Một số hình ảnh tại buổi phát động: