Hội nghị viên chức, người lao động trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế năm học 2021-2022

Sáng ngày 7/01/2022, tại Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra hội nghị viên chức, người lao động năm học 2021 – 2022. Hội nghị được tổ chức theo cả hai hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Tham dự hội nghị trực tiếp, có PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường; GS.TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu trưởng; ThS. Lê Trọng Thực – Chủ tịch Công đoàn trường; cùng lãnh đạo các khoa, phòng chức năng. Toàn thể CBVC&LĐ trường ĐHNL, ĐHH sẽ cùng tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng nhà trường điều hành Hội nghị
ThS. Lê Trọng Thực – Chủ tịch Công đoàn trường điều hành hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2020-2021; Phương hướng, nhiệm vụ năm học 2021-2022; Báo cáo tình hình thực hiện công tác tài chính năm 2021 và dự kiến công tác tài chính 2022; Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân trường ĐHNL năm học 2020-2021.

Tại hội nghị, Nhà trường đã tổ chức công bố và Khen thưởng các cá nhân, tập thể đạt danh hiệu thi đua năm học 2020-2021.

Cũng trong hội nghị, CBVC&LĐ cũng được nghe báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý của viên chức, lao động; Bên cạnh đó CBVC&LĐ đã đưa ra nhiều ý kiến thẳng thắn mang tính xây dựng. Qua đó, lãnh đạo các phòng ban có liên quan đã trực tiếp đưa ra các giải trình phù hợp.

Hội nghị viên chức, người lao động là dịp để nhà trường thông báo, chia sẻ tình hình của nhà trường với CBVC&LĐ, đồng thời qua đó tiếp thu ý kiến đóng góp của CBVC&LĐ đối với nhà trường.