Thông báo nhanh kết quả Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII của Đảng

Sáng ngày 13/06/2022, Đại học Huế đã tổ chức Hội nghị thông báo nhanh kết quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 khoá VIII của Đảng. Hội nghị được tổ chức trực tuyến với điểm cầu Đại học Huế và điểm cầu từ các trường Đại học thành viên.

Tại đầu cầu trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có sự tham dự của PGS.TS. Trần Thanh Đức – Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường; GS.TS. Trần Đăng Hoà – Chủ tịch Hội đồng trường; GS.TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu trưởng; Các đồng chí là Chủ tịch Công đoàn trường, Bí thư Đoàn Thanh niên, Chủ tịch Hội Sinh viên, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Trường; Các đồng chí là Đảng ủy viên; thành viên các Ban của Đảng và UBKT Đảng ủy; thành viên Hội đồng trường là cán bộ cơ hữu; Đại diện lãnh đạo các đơn vị trực thuộc cùng toàn thể Đảng viên thuộc Đảng bộ trường.

Toàn cảnh hội nghị
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị diễn ra với mục đích Tổ chức nghiên cứu, học tập, tuyên truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 nhằm giúp các cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể các cấp trong toàn Đảng bộ và mỗi đảng viên, viên chức, người lao động và người học nắm vững những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Trung ương 5 và một số chủ trương, định hướng phát triển Đại học Huế trong thời gian tới. Từ đó thực hiện đúng đắn, sáng tạo Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5 và mục tiêu phát triển Đại học Huế trong tình hình hiện nay, tạo sự thống nhất cao về ý chí và hành động trong toàn Đảng bộ Đại học Huế.

Các điểm cầu của hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe 2 báo cáo của Đồng chí Huỳnh Văn Chương, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng Đại học Huế và Đồng chí Đoàn Văn Báu, Vụ trưởng Vụ lý luận Chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương; tập trung những nội dung, quan điểm cơ bản, cốt lõi và những điểm mới của Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5; Quán triệt các chủ trương và định hướng phát triển Đại học Huế tầm nhìn đến năm 2030; Việc học tập, quán triệt và tuyên truyền nội dung bằng phương thức nghe phổ biến, quán triệt, thảo luận tại Hội nghị kết hợp tự nghiên cứu.

Hội nghị kết thúc vào lúc 11h30 cùng ngày