Danh sách trúng tuyển 2014 ngành Công nghệ thực phẩm (Phần 2)

Tuyển sinh 2014 ngành Công nghệ thực phẩm (Phần 2)

CÔNG NGHỆ THỰC PHẨM

STT

MÃ SỐ SV

HỌ VÀ TÊN

PHÁI

NGÀY SINH

HỘ KHẨU THƯỜNG TRÚ

211

14L1031211

Phùng Thị Ngân

Nữ

2/28/1996

Huyện Đô Lương, Nghệ An

212

14L1031212

Võ Đại Nghĩa

Nam

6/1/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

213

14L1031213

Đỗ Thị Ngọc

Nữ

2/26/1996

Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị

214

14L1031214

Ngô Đình Ngọc

Nam

10/6/1995

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

215

14L1031215

Nguyễn Thị Ngọc

Nữ

10/2/1996

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

216

14L1031216

Nguyễn Thị Minh Ngọc

Nữ

11/20/1996

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

217

14L1031217

Hoàng Thảo Nguyên

Nam

7/15/1996

Huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh

218

14L1031218

Hoàng Văn Nguyên

Nam

1/23/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

219

14L1031219

Lê Thị Lương Nguyên

Nữ

11/8/1996

Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

220

14L1031220

Phan Thị Thảo Nguyên

Nữ

4/7/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

221

14L1031221

Võ Thảo Nguyên

Nữ

9/29/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

222

14L1031222

Phạm Thị Nguyệt

Nữ

1/10/1996

Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình

223

14L1031223

Tống Thị Minh Nguyệt

Nữ

11/14/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

224

14L1031224

Trần Thị Nguyệt

Nữ

10/10/1996

Huyện Can Lộc, Hà Tĩnh

225

14L1031225

Nguyễn Thị Hồng Nhan

Nữ

10/4/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

226

14L1031226

Nguyễn Thị Thanh Nhàn

Nữ

4/22/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

227

14L1031227

Huỳnh Thị Mỹ Nhã

Nữ

7/10/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

228

14L1031228

Nguyễn Thị Phương Nhã

Nữ

8/20/1995

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

229

14L1031229

Nguyễn Đinh Vĩnh Nhân

Nam

11/15/1996

Huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng

230

14L1031230

Hồ Thị Nhật

Nữ

6/28/1996

Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

231

14L1031231

Huỳnh Tấn Nhật

Nam

9/22/1996

Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

232

14L1031232

Nguyễn Duy Nhật

Nam

10/27/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

233

14L1031233

Nguyễn Văn Nhật

Nam

6/1/1996

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

234

14L1031234

Trần Văn Nhật

Nam

5/11/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

235

14L1031235

Văn Đức Nhật

Nam

12/7/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

236

14L1031236

Đào Thị Thuý Nhi

Nữ

7/26/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

237

14L1031237

Hoàng Thị Thanh Nhi

Nữ

11/7/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

238

14L1031238

Hoàng Thị Yến Nhi

Nữ

5/17/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

239

14L1031239

Nguyễn Thị Hàn Nhi

Nữ

7/12/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

240

14L1031240

Nguyễn Thị Hồng Nhi

Nữ

2/11/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

241

14L1031241

Nguyễn Thị Hồng Nhi

Nữ

8/10/1995

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

242

14L1031242

Phan Thị Thuỳ Nhiên

Nữ

4/4/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

243

14L1031243

Nguyễn Thị Ngọc Nhị

Nữ

7/14/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

244

14L1031244

Nguyễn Thị Nhung

Nữ

10/23/1996

Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

245

14L1031245

Lê Thị Quỳnh Như

Nữ

10/13/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

246

14L1031246

Nguyễn Thị Mộng Như

Nữ

1/6/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

247

14L1031247

Võ Thị Như

Nữ

9/9/1996

Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

248

14L1031248

Trương Thị Diệp Nương

Nữ

3/19/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

249

14L1031249

Lê Thị Ny

Nữ

1/20/1995

Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

250

14L1031250

Trần Thị Quỳnh Ny

Nữ

4/25/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

251

14L1031251

Lê Thị Hồng Oanh

Nữ

4/23/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

252

14L1031252

Lê Thị Kim Oanh

Nữ

8/10/1996

Huyện Cư Mgar, Đắk Lắk

253

14L1031253

Nguyễn Thị Oanh

Nữ

3/25/1996

Huyện Thanh Chương, Nghệ An

254

14L1031254

Phan Hoàng Kiều Oanh

Nữ

12/15/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

255

14L1031255

Trần Thị Kim Oanh

Nữ

7/26/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

256

14L1031256

Đỗ Ngọc Pháp

Nam

12/20/1996

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

257

14L1031257

Trần Văn Việt Phi

Nam

8/30/1996

Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

258

14L1031258

Trần Thanh Phong

Nam

8/12/1996

Huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh

259

14L1031259

Hồ Phú

Nam

7/10/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

260

14L1031260

Hồ Xuân Phú

Nam

5/30/1996

Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

261

14L1031261

Nguyễn Đỗ Hoàng Phú

Nam

4/1/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

262

14L1031262

Nguyễn Văn Phú

Nam

3/10/1996

Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

263

14L1031263

Huỳnh Văn Phúc

Nam

10/11/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

264

14L1031264

Mai Văn Phúc

Nam

4/26/1996

Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế

265

14L1031265

Nguyễn Công Phúc

Nam

12/19/1996

Huyện Yên Thành, Nghệ An

266

14L1031266

Hoàng Tăng Kim Nam Phương

Nam

10/22/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

267

14L1031267

Lê Thị Phương

Nữ

5/4/1996

Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

268

14L1031268

Nguyễn Thị Hoài Phương

Nữ

3/19/1996

Huyện Cam Lộ, Quảng Trị

269

14L1031269

Nguyễn Thị Kiều Phương

Nữ

1/8/1995

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

270

14L1031270

Nguyễn Thị Thanh Phương

Nữ

1/16/1996

Huyện Gio Linh, Quảng Trị

271

14L1031271

Phan Hà Phương

Nữ

5/15/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

272

14L1031272

Hoàng Thị Phượng

Nữ

1/27/1996

Huyện Krông Năng, Đắk Lắk

273

14L1031273

Hồ Thị Ngọc Phượng

Nữ

3/20/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

274

14L1031274

Hà Nhật Quang

Nam

11/9/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

275

14L1031275

Phạm Hữu Quang

Nam

3/26/1996

Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

276

14L1031276

Trần Viết Quang

Nam

1/24/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

277

14L1031277

Lâm Minh Quân

Nam

5/21/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

278

14L1031278

Nguyễn Thị Kim Qui

Nữ

4/24/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

279

14L1031279

Hoàng Quí

Nam

3/22/1996

Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

280

14L1031280

Tăng Văn Quí

Nam

2/1/1996

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

281

14L1031281

Lê Minh Quốc

Nam

8/17/1996

Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

282

14L1031282

Huỳnh Thị Mai Quyên

Nữ

6/30/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

283

14L1031283

Nguyễn Ngọc Quyên

Nữ

8/28/1996

Huyện Quỳ Hợp, Nghệ An

284

14L1031284

Phan Thị Quyên

Nữ

12/9/1995

Huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh

285

14L1031285

Hồ Văn Quý

Nam

8/1/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

286

14L1031286

Nguyễn Thị Quý

Nữ

5/10/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

287

14L1031287

Trần Rôn

Nam

10/31/1995

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

288

14L1031288

Trần Rôn

Nam

7/2/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

289

14L1031289

Phạm Thị Tuyết Sa

Nữ

11/10/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

290

14L1031290

Nguyễn Hoài Thế Sang

Nam

11/24/1996

Quận Thanh Khê, Tp.Đà Nẵng

291

14L1031291

Nguyễn Thị Sen

Nữ

9/2/1996

Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

292

14L1031292

Lưu Văn Sinh

Nam

6/5/1996

Huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng

293

14L1031293

Lê Quan Sơn

Nam

9/12/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

294

14L1031294

Đinh Văn Sửu

Nam

9/10/1994

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

295

14L1031295

Lê Văn Tài

Nam

1/2/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

296

14L1031296

Nguyễn Anh Tài

Nam

3/17/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

297

14L1031297

Trần Đình Tài

Nam

4/23/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

298

14L1031298

Đinh Đặng Minh Tâm

Nữ

6/29/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

299

14L1031299

Hoàng Khắc Tâm

Nam

7/26/1996

Huyện Diễn Châu, Nghệ An

300

14L1031300

Huyền Tôn Nữ Thanh Tâm

Nữ

4/2/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

301

14L1031301

Lê Thị Tâm

Nữ

10/16/1996

Huyện Trà Bồng, Quảng Ngãi

302

14L1031302

Lê Thị Thanh Tâm

Nữ

2/19/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

303

14L1031303

Nguyễn Thị Thanh Tâm

Nữ

11/8/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

304

14L1031304

Nguyễn Văn Tâm

Nam

5/25/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

305

14L1031305

Võ Thị Hồng Tâm

Nữ

11/25/1996

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

306

14L1031306

Huỳnh Lê Ngọc Tân

Nam

6/14/1996

Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

307

14L1031307

Huỳnh Tấn Tân

Nam

5/4/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

308

14L1031308

Nguyễn Văn Tấn

Nam

10/20/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

309

14L1031309

Lê Phan Thị Thanh

Nữ

9/7/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

310

14L1031310

Nguyễn Thị Diệu Thanh

Nữ

8/28/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

311

14L1031311

Trần Thị Thiên Thanh

Nữ

7/29/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

312

14L1031312

Nguyễn Thanh Thái

Nữ

3/17/1996

Huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh

313

14L1031313

Nguyễn Văn Thái

Nam

3/15/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

314

14L1031314

Tăng Vân Thái

Nữ

6/18/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

315

14L1031315

Đào Thị Thảo

Nữ

7/1/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

316

14L1031316

Huỳnh Thị Thu Thảo

Nữ

4/20/1994

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

317

14L1031317

Lê Thị Thanh Thảo

Nữ

9/10/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

318

14L1031318

Phan Thị Thu Thảo

Nữ

12/28/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

319

14L1031319

Phạm Thị Phương Thảo

Nữ

8/13/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

320

14L1031320

Trần Thị Thảo

Nữ

6/2/1995

Huyện Yên Thành, Nghệ An

321

14L1031321

Trần Thị Thảo

Nữ

12/28/1995

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

322

14L1031322

Trần Thị Phương Thảo

Nữ

7/13/1996

Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

323

14L1031323

Trần Thị Thu Thảo

Nữ

4/12/1995

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

324

14L1031324

Võ Thị Thảo

Nữ

12/23/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

325

14L1031325

Võ Thị Bích Thảo

Nữ

4/15/1996

Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

326

14L1031326

Phạm Thị Mai Thăng

Nữ

12/2/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

327

14L1031327

Bùi Thị Hoài Thắm

Nữ

9/3/1996

Huyện Lý Sơn, Quảng Ngãi

328

14L1031328

Mai Thị Hồng Thắm

Nữ

11/13/1996

Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

329

14L1031329

Cao Thắng

Nam

8/22/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

330

14L1031330

Phan Cẩm Thi

Nữ

5/2/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

331

14L1031331

Huỳnh Mai Thanh Thiên

Nữ

10/10/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

332

14L1031332

Nguyễn Cửu Thiện

Nam

11/5/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

333

14L1031333

Trần Nhơn Thịnh

Nam

9/30/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

334

14L1031334

Trần Kim Thoa

Nữ

10/1/1996

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

335

14L1031335

Nguyễn Văn Thọ

Nam

7/7/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

336

14L1031336

Đỗ Hữu Thơ

Nam

10/18/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

337

14L1031337

Lê Thị Thu

Nữ

9/2/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

338

14L1031338

Ngô Thị Thu

Nữ

9/15/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

339

14L1031339

Nguyễn Thị Hồng Thuý

Nữ

11/30/1996

Huyện Sơn Tịnh, Quảng Ngãi

340

14L1031340

Hoàng Thị Minh Thuỷ

Nữ

8/16/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

341

14L1031341

Nguyễn Thị Thanh Thùy

Nữ

11/19/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

342

14L1031342

Bùi Thị Thúy

Nữ

2/1/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

343

14L1031343

Đặng Thị Thanh Thúy

Nữ

11/3/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

344

14L1031344

Đoàn Thị Thanh Thúy

Nữ

2/5/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

345

14L1031345

Cao Thị Thu Thủy

Nữ

4/6/1996

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

346

14L1031346

Nguyễn Thị Thủy

Nữ

9/26/1996

Huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh

347

14L1031347

Nguyễn Thị Thanh Thủy

Nữ

8/25/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

348

14L1031348

Phan Thị Thủy

Nữ

2/20/1996

Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

349

14L1031349

Nguyễn Thị Diễm Thư

Nữ

8/6/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

350

14L1031350

Hồ Ngọc Thương

Nam

11/8/1995

Huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi

351

14L1031351

Hoàng Thị Mỹ Tiên

Nữ

5/7/1996

Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình

352

14L1031352

Nguyễn Thị Thủy Tiên

Nữ

11/6/1996

Huyện Điện Bàn, Quảng Nam

353

14L1031353

Tô Thuỳ Tiên

Nữ

11/13/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

354

14L1031354

Trần Thị Thảo Tiên

Nữ

6/10/1996

Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

355

14L1031355

Lê Thừa Tiếp

Nam

11/24/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

356

14L1031356

Lê Văn Tiễn

Nam

11/29/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

357

14L1031357

Đường Nhân Tín

Nam

10/10/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

358

14L1031358

Võ Thị Thanh Tịnh

Nữ

12/1/1996

Huyện Duy Xuyên, Quảng Nam

359

14L1031359

Mai Lê Toàn

Nam

9/24/1995

Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

360

14L1031360

Trương Thế Toàn

Nam

8/19/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

361

14L1031361

Nguyễn Phi Toản

Nam

7/1/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

362

14L1031362

Hồ Viết Thị Trang

Nữ

2/7/1995

Huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

363

14L1031363

Lê Thị Trang

Nữ

4/1/1996

Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

364

14L1031364

Nguyễn Thị Minh Trang

Nữ

2/11/1995

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

365

14L1031365

Phan Thị Trang

Nữ

2/20/1996

Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

366

14L1031366

Phan Thị Trang

Nữ

4/17/1996

Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh

367

14L1031367

Phạm Thị Trang

Nữ

10/8/1996

Huyện Quảng Xương, Thanh Hoá

368

14L1031368

Trần Thị Trang

Nữ

9/1/1995

Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

369

14L1031369

Trần Thị Đoan Trang

Nữ

10/16/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

370

14L1031370

Trần Thị Huyền Trang

Nữ

11/5/1996

Huyện Triệu Sơn, Thanh Hoá

371

14L1031371

Nguyễn Thị Trà

Nữ

5/1/1996

Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

372

14L1031372

Nguyễn Thị Trà

Nữ

5/1/1996

Huyện Nghĩa Đàn, Nghệ An

373

14L1031373

Hoàng Thị Xuân Trinh

Nữ

1/23/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

374

14L1031374

Hồ Thị Việt Trinh

Nữ

9/25/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

375

14L1031375

Nguyễn Thị Trinh

Nữ

1/2/1996

Huyện Tư Nghĩa, Quảng Ngãi

376

14L1031376

Trần Thị ái Trinh

Nữ

11/24/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

377

14L1031377

Bùi Nhật Trình

Nam

9/13/1996

Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

378

14L1031378

Nguyễn Gia Trình

Nam

1/25/1996

Huyện Hải Lăng, Quảng Trị

379

14L1031379

Hoàng Gia Trí

Nam

10/28/1996

Huyện Triệu Phong, Quảng Trị

380

14L1031380

Phạm Hữu Trong

Nam

1/20/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

381

14L1031381

Lê Như Trung

Nam

3/25/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

382

14L1031382

Nguyễn Văn Trung

Nam

4/26/1996

Huyện Hiệp Đức, Quảng Nam

383

14L1031383

Nguyễn Xuân Hiếu Trung

Nam

5/17/1995

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

384

14L1031384

Hồ Thị Kim Truyến

Nữ

11/7/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

385

14L1031385

Phạm Thanh Trúc

Nữ

4/10/1996

Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

386

14L1031386

Lê Văn Trường

Nam

5/11/1996

Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

387

14L1031387

Lại Văn Quốc Tuấn

Nam

1/2/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

388

14L1031388

Mai Anh Tuấn

Nam

1/6/1995

Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

389

14L1031389

Nguyễn Quang Tuấn

Nam

3/8/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

390

14L1031390

Võ Thị Thanh Tuyền

Nữ

7/10/1996

Huyện Núi Thành, Quảng Nam

391

14L1031391

Đặng Thị ánh Tuyết

Nữ

10/24/1996

Huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng

392

14L1031392

Nguyễn Thị ánh Tuyết

Nữ

5/28/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

393

14L1031393

Mai Thanh Tùng

Nam

4/19/1996

Huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng

394

14L1031394

Trần Hải Tùng

Nam

8/10/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

395

14L1031395

Trần Thanh Tùng

Nam

4/8/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

396

14L1031396

Nguyễn Văn Tú

Nam

1/1/1996

Huyện Bố Trạch, Quảng Bình

397

14L1031397

Hồ Thị Niệm Từ

Nữ

4/10/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

398

14L1031398

Bùi Nguyên Thanh Uyên

Nữ

12/17/1996

Huyện Phú Ninh, Quảng Nam

399

14L1031399

Lê Đức Tố Uyên

Nữ

10/7/1996

Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

400

14L1031400

Lê Đức Tố Uyên

Nữ

10/7/1996

Quận Liên Chiểu, Tp.Đà Nẵng

401

14L1031401

Trương Thị Uyên

Nữ

11/16/1996

Huyện Quế Sơn, Quảng Nam

402

14L1031402

Phan Thị Uyển

Nữ

9/6/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

403

14L1031403

Hoàng Thị Hồng Vân

Nữ

8/28/1996

Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế

404

14L1031404

Lê Thị Vân

Nữ

11/10/1996

Huyện Hoà Vang, Tp.Đà Nẵng

405

14L1031405

Nguyễn Thị Hồng Vân

Nữ

4/20/1996

Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh

406

14L1031406

Nguyễn Thị Thuý Vân

Nữ

3/8/1996

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

407

14L1031407

Phùng Thị Vân

Nữ

3/8/1996

Huyện Cư Jút, Đăk Nông

408

14L1031408

Trần Thị Thuý Vân

Nữ

6/4/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

409

14L1031409

Cao Thị Hà Vi

Nữ

8/9/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

410

14L1031410

Lê Thị Vi

Nữ

2/25/1996

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

411

14L1031411

Nguyễn Công Viên

Nam

1/24/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

412

14L1031412

Nguyễn Viết Thành Viên

Nam

2/16/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

413

14L1031413

Nguyễn Quốc Việt

Nam

6/9/1996

Huyện Nghi Lộc, Nghệ An

414

14L1031414

Đào Hữu Vinh

Nam

12/12/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

415

14L1031415

Phùng Hữu Vôn

Nam

12/27/1995

Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế

416

14L1031416

Hoàng Thế Vũ

Nam

1/1/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

417

14L1031417

Lê Công Vũ

Nam

7/30/1996

Huyện Quảng Ninh, Quảng Bình

418

14L1031418

Lê Văn Vũ

Nam

1/6/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

419

14L1031419

Nguyễn Văn Vũ

Nam

2/4/1996

Thị xã Hương Trà, Thừa Thiên Huế

420

14L1031420

Trần Kiêm Gia Vũ

Nam

8/29/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế

421

14L1031421

Trà Thị Thanh Vượng

Nữ

10/15/1996

Huyện Thăng Bình, Quảng Nam

422

14L1031422

Nguyễn Thị Vy

Nữ

6/4/1996

Thành phố Hội An, Quảng Nam

423

14L1031423

Từ Thị Thúy Vy

Nữ

2/3/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

424

14L1031424

Lê Thị Xanh

Nữ

10/14/1996

Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế

425

14L1031425

Trần Thị Xiêm

Nữ

2/6/1996

Huyện Phú Lộc, Thừa Thiên Huế

426

14L1031426

Hồ Thị Xíu

Nữ

5/5/1996

Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế

427

14L1031427

Hồ Thị Yến

Nữ

12/15/1996

Huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An

428

14L1031428

Hà Thị Như ý

Nữ

11/9/1996

Huyện Đại Lộc, Quảng Nam

429

14L1031429

Thân Thị Như ý

Nữ

12/26/1996

Thành phố Huế, Thừa Thiên Huế