Danh sách thí sinh trúng tuyển đợt bổ sung theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) và xét kết quả học tập ở cấp THPT (đợt 2)

    Trường Đại học Nông Lâm công bố danh sách trúng tuyển tuyển đợt bổ sung theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2020 (đợt 1) và xét kết quả học tập ở cấp THPT (đợt 2) vào đại học hệ chính quy.
    – Thí sinh trúng tuyển làm thủ tục nhập học từ ngày 26/10/2020 đến ngày 30/10/2020 (Thí sinh sẽ nhận Giấy báo trúng tuyển tại trường khi đến làm thủ tục nhập học).
    – Đối với những thí sinh trúng tuyển đợt này nhưng chưa nộp Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 về Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế thì khi đến làm thủ tục nhập học nhớ mang theo Bản chính giấy chứng nhận kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2020 để trường kiểm dò điểm và nộp giấy này cho trường (trường sẽ tập hợp và chuyển về cho Ban Đào tạo và Công tác sinh viên Đại học Huế).

    [table id=36 /]