Đăng ký tham gia Chương trình Tình nguyện hè – năm 2017

Căn cứ kế hoạch của Ban chấp hành Đoàn Đại học Huế và Đoàn Trường Đại học Nông Lâm về việc tổ chức Chương trình Tình nguyện hè năm 2017.
Ban chấp hành Đoàn trường, Ban chỉ đạo Chương trình Tình nguyện hè năm 2017 thông báo đến toàn thể Đoàn viên, sinh viên đăng ký tham gia:

1. Các chương trình tình nguyện năm 2017(Có kế hoạch chi tiết kèm theo)

Chương trình 1: Tình nguyện hè tại trường (các LCĐ, Đội – nhóm và sinh viên các đội Tình nguyện). Thời gian: 02-03/7/2017

Chương trình 2: Tình nguyện hè tại Thủy An, Viện Nghiên cứu Phát triển (Liên chi đoàn Khoa CNTY phụ trách). Thời gian: 03-10/7/2017

Chương trình 3: Tình nguyện hè tại Hương Vân, Viện nghiên cứu Phát triển, thời gian: 04-10/7/2017

Chương trình 4: Tình nguyện hè tại xã Phú Thuận, Phú Vang, TT. Huế, thời gian: 04-11/7/2017

Chương trình 5: Tình nguyện hè tại xã Thượng Quảng, Nam Đông (Liên chi đoàn khoa Lâm nghiệp phụ trách), thời gian: 02-08/7/2017

Chương trình 6: Tình nguyện hè tại huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị, thời gian 20-27/7/2017

2. Đối tượng, tiêu chuẩn tham gia

2.1. Đối tượng

– Cán bộ, Giảng viên trẻ đang công tác tại trường.

– Sinh viên hệ chính quy đang tham gia học tập tại trường.

2.2. Tiêu chuẩn

– Yêu thích và tự nguyện tham gia các hoạt động tình nguyện.

– Có sức khỏe tốt, đảm bảo tham gia thường trực trong suốt thời gian diễn ra các hoạt động.

3. Quyền lợi chiến sĩ

– Tham gia đầy đủ thời gian và nội dung ở bất cứ đội hình, mặt trận nào đều được ghi nhận và cấp giấy chứng nhận của Đoàn thanh niên, được ghi nhận khi xét điểm rèn luyện, xếp loại đoàn viên, các loại học bổng.

– Các chiến sĩ tham gia tích cực sẽ được xét công nhận danh hiệu chiến sĩ giỏi của Đoàn, được xét khen thưởng giấy khen cấp Đoàn trường, Đoàn Đại học Huế.

4. Quy trình và thời gian đăng ký

Bước 1:Đọc kỹ kế hoạch của Đoàn trường; Nhận mẫu Đơn đăng ký tham gia tại Văn phòng Đoàn thanh niên hoặc trên Website của Trường.

Bước 2:Nộp đơn đăng ký tại Liên chi đoàn (Chương trình 2, 5) hoặc Văn phòng Đoàn (Chương trình 1, 3, 4, 6) vào các ngày trong tuần.

Bước 3: Ban chỉ đạo Chương trình xét và công bố danh sách tham gia; thông báo kế hoạch và lịch trình của từng đoàn tình nguyện.

5. Kế hoạch thực hiện

– Thời gian đăng ký: Từ ngày 13/6/2016 đến hết ngày 23/6/2016

– Xét và thông báo danh sách sinh viên tham gia: Từ 24-27/6/2016.

– Ra quân Chiến dịch hè 2017: 02/07/2017. Tham gia hoạt động hè tại trường: ngày 02-03/7/2017 (Các sinh viên tham gia đoàn tình nguyện bên ngoài phải tham gia chương trình tình nguyện tại trường)

– Tổ chức các hoạt động: Từ 02-27/7/2017.

Vui lòng tải file Đăng ký tham gia tình nguyện hè năm 2017tại đây.