Chương trình tuyển dụng của công ty cổ phần Việt Pháp sản xuất...

Công ty cổ phần Việt-Pháp sản xuất thức ăn gia súc (PROCONCO) là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm, thủy sản. Hiện nay, do nhu cầu phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, công ty phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên của nhà trường thông báo chương trình tuyển dụng trong tháng 10 năm 2014

Chương trình tuyển dụng của công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt...

Hiện nay, do nhu cầu phát triển sản xuất và mở rộng thị trường, công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam chi nhánh Đà Nẵng phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên của nhà trường thông báo chương trình tuyển dụng trong tháng 10 năm 2014

Tuyển sinh viên tốt nghiệp đi làm việc tại Angola và Canada

Chi nhánh Công ty Cổ phần Dịch vụ Nhân lực Toàn Cầu TP. Hà Nội có nhu cầu tuyển nguồn chuyên gia đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài với các yêu cầu cụ thể sau đây:

Tuyển 3 nhân viên Đại diện thương mại

Công ty Cổ phần thức ăn chăn nuôi Thái Dương tuyển 3 nhân viên Đại diện thương mại (độ tuổi từ 23 đến 35 tuổi), tốt nghiệp từ Đại học trở lên, có chuyên môn nghiệp vụ: kỹ sư Chăn nuôi – thú y hoặc Bác sỹ Thú y.

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm