LỊCH SINH HOẠT TRONG TUẦN
Từ ngày: 19-06-2017 đến ngày 24-06-2017
Thứ/ NgàyThời
gian
Nội dungThành phầnĐịa điểmChủ trì
Thứ Hai
19.6.2017
     
Thứ Ba
20.6.2017
09:30Họp Ban Chỉ đạo Dự án SHAREThành viên Ban Chỉ đạo Dự án SHARE theo Quyết định số 1299/QĐ-ĐHH, ngày 12/10/2016  của Giám đốc Đại học Huế (Thầy Phùng Thăng Long). Phòng họp I.2 số 04 Lê LợiGiám đốc
Đại học Huế
Thứ Tư
21.6.2017
08:00Thi THPT quốc gia năm 2017
- 08h00: Họp Cán bộ làm công tác coi thi;
- 14h00: Phổ biến Quy chế thi, Lịch thi.
Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc Đại học HuếCác Điểm thi Cụm thi số 32Trưởng các
Điểm thi
Thứ Năm
22.6.2017
06:00
(cả ngày)
Thi THPT quốc gia năm 2017Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc Đại học HuếCác Điểm thi Cụm thi số 32Trưởng các
Điểm thi
Thứ Sáu
23.6.2017
06:00
(cả ngày)
Thi THPT quốc gia năm 2017Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc Đại học HuếCác Điểm thi Cụm thi số 32Trưởng các
Điểm thi
Thứ Bảy
24.6.2017
06:00Thi THPT quốc gia năm 2017Thành viên theo Quyết đinh số 590/QĐ-ĐHH ngày 08/6/2017 của Giám đốc Đại học HuếCác Điểm thi Cụm thi số 32Trưởng các
Điểm thi
08:00Họp với Ban điều phối chương trình MEKARN về đào tạo tiến sĩn chuyên ngành Chăn nuôi- Ban giám hiệu (Thầy An, Thầy Chương, Thầy Long);
- Đại diện lãnh đạo khoa Chăn nuôi - Thú Y;
- Đại diện phòng ĐTSĐH, KHTC, KHCN&HTQT;
- Thầy Lê Đức Ngoan;
- Toàn thể NCS chương trình MEKARN.
Phòng họp
Số 01
Hiệu trưởng
Lê Văn An