Tiếp Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Ehime, Nhật Bản

Ngày 02/03/2023, Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL) đã đón tiếp và làm việc với GS.TS. Hiroki OUE, Trưởng Khoa Nông nghiệp, Trường Đại học Ehime, Nhật Bản.

Tham gia buổi làm việc, về phía Trường ĐHNL, có: GS. TS. Lê Đình Phùng – Phó Hiệu Trưởng, TS. Phạm Hữu Tỵ – Trưởng Phòng KH, HTQT&TTTV và cán bộ Phòng KH, HTQT&TTTV.

Tại buổi làm việc, hai bên đã cùng giới thiệu về cơ cấu, vai trò và chức năng, nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, Trường ĐHNL và ĐH Ehime có nhiều ngành đào tạo và định hướng nghiên cứu tương đồng với nhau về khoa học công nghệ trong lĩnh vực nông nghiệp.

Sau buổi làm việc cấp trường, GS.TS. Hiroki OUE tham gia seminar chia sẻ kết quả nghiên cứu và thảo luận cơ hội hội hợp tác với Khoa Nông học. Buổi chiều cùng ngày, GS.TS. Hiroki OUE đã gặp chia sẻ cơ hội học tập, nghiên cứu tại trường Đại học Ehime cho các ứng viên quan tâm.

Một số hình ảnh của buổi làm việc: