Thúc đẩy hợp tác NCKH và chuyển giao công nghệ giữa Trường Đại học Nông lâm, Đại học Huế và Sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Quảng Nam

Nhằm thúc đẩy hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, vào ngày 27 tháng 2 năm 2020, Đại diện Ban giám Hiệu (PGS.TS. Lê Đình Phùng, làm trưởng đoàn), Lãnh đạo các khoa chuyên môn và một số chuyên gia của trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã có chuyến làm việc với Sở KHCN tỉnh Quảng Nam tại thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Thành phần tham dự sở KCHN tỉnh Quảng Nam bao gồm: Giám đốc, phó GĐ, Lãnh đạo các phòng ban chuyên môn, lãnh đạo Trung tâm ứng dụng và thông tin KHCN.

Không khí buổi làm việc

Trong quá trình làm việc, trường ĐHNL đã giới thiệu và trình bày tiềm lực NCKH và CSVC của nhà trường, đánh giá các đề tài dự án đã và đang thực hiện tại tỉnh Quảng Nam, giới thiệu các quy trình, công nghệ, hướng dẫn kỹ thuật đã và đang làm chủ có thể chuyển giao vào thực tiễn, đề xuất một số nhiệm vụ NCKH trong thời gian tới. Sở KHCN tỉnh Quảng Nam trình bày  chiến lược và nhu cầu nghiên cứu KHCN của tỉnh nhà hiện tại và những năm tiếp theo.

Sở KHCN tỉnh Quảng Nam trình bày  chiến lược và nhu cầu nghiên cứu KHCN của tỉnh

Trên cơ sở trao đổi và thảo luận giữa 2 bên tại cuộc họp, hai bên thống nhất được các điều khoản trong Biên bản ghi nhớ thúc đẩy hợp tác trong NCKH và chuyển giao công nghệ vào thực tiễn, thống nhất giao cho Phòng KHCN-HTQT (trường ĐHNL) và Phòng quản lý KH (sở KHCN tỉnh Quảng Nam) là 2 đầu mối chịu trách nhiệm tham mưu, tổ chức thực hiện các kết luận và các điều khoản trong biên bản ghi nhớ.

Ký kết hợp tác
Ký kết hợp tác