Thông báo về việc tạm hoãn Lễ khai giảng khóa 55, năm học 2021 – 2022 và tiếp tục tổ chức giảng dạy và học tập trực tuyến