Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Trần Công Định

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Trần Công Định.

Ngành: Lâm sinh

Đề tài: Nghiên cứu cơ sở khoa học nhằm đề xuất giải pháp quản lý và phát triển bền vững cây Đảng sâm (Codonopsic Javanica (Blume) Hook.F.) tại huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Văn Lợi – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Người hướng dẫn 2: TS. Trần Minh Đức – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế

Thời gian: 8h00 ngày 16 tháng 12 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.