Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Dương Viết Tân

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế:
Nghiên cứu sinh: Dương Viết Tân
Ngành: Phát triển nông thôn  
Đề tài: Nghiên cứu chiến lược sinh kế của nông hộ miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trương Văn Tuyển – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Người hướng dẫn 2: TS. Trương Quang Hoàng – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
Thời gian: 8h00 ngày 12 tháng 10 năm 2021.  
Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 1 Điện Biên Phủ, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.