Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho NCS Đào Thị Bình An

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Đại học Huế cho nghiên cứu sinh Đào Thị Bình An.

Chuyên ngành: Chăn nuôi.

Đề tài: Xác định nhu cầu lysine tiêu hóa hồi tràng tiêu chuẩn và tỉ lệ tối ưu giữa axit amin chứa lưu huỳnh với lysine cho lợn [(Pietrain × Duroc) × (Landrace × Yorkshire)] giai đoạn 10 – 20 kg và 30 – 50 kg.

Người hướng dẫn: PGS.TS. Hồ Trung Thông – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 3 tháng 9 năm 2019.

Địa điểm: Phòng họp Đại học Huế – số 4 Lê Lợi, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.