Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh:
1. Họ và tên: Nguyễn Bích Ngọc.
Ngành: Quản lý đất đai.
Đề tài: Nghiên cứu ảnh hưởng của ngập lụt và hạn hán đến sử dụng đất nông nghiệp ở huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh biến đổi khí hậu.
Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Trần Thanh Đức – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Thời gian: 8h00 ngày 15 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.

———————————————————————————————
2. Họ và tên: Trần Trọng Tấn.
Ngành: Quản lý đất đai.
Đề tài: Tham vấn cộng đồng trong quản lý đất đai đối với đồng bào dân tộc thiểu số tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.
Người hướng dẫn 1:PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế.
Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế.
Thời gian: 14h00 ngày 15 tháng 6 năm 2021.
Địa điểm: Phòng họp số 3, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.
Hình thức bảo vệ: trực tuyến (online) và sử dụng phầm mềm trực tuyến theo Công văn số 250/CATTT-VNCERT/CC ngày 14 tháng 4 năm 2020 của Cục An toàn thông tin – Bộ Thông tin và Truyền thông.
Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.