Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân An

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân An

Ngành: Chăn nuôi

Đề tài: Nghiên cứu sức sản xuất thịt của một số tổ hợp lợn lai có 12,5% giống VCN-MS 15 ở tỉnh Thừa Thiên Huế

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Phùng Thăng Long – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Lê Đình Phùng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 11 tháng 8 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.