Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Vũ

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Nguyễn Văn Vũ

Ngành: Lâm sinh.

Đề tài: Nghiên cứu hiện trạng phân bố và giải pháp bảo tồn, phát triển loài Thiên Môn Chùm (Asparagus Racemosus Willd.) tại tỉnh Gia Lai.

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Danh – Liên hiệp các hội KH&KT tỉnh Gia Lai.

Người hướng dẫn 2: TS. Trần Minh Đức – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 14h00 ngày 9 tháng 1 năm 2020.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.