Thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế trân trọng thông báo tổ chức hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh

1. Nghiên cứu sinh: Đào Đức Hưởng

Ngành: Quản lý đất đai

Đề tài: Ảnh hưởng của đô thị hóa đến biến động sử dụng đất trên địa bàn thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Nguyễn Hữu Ngữ – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Đại học Huế.

Thời gian: 8h00 ngày 27 tháng 1 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, thành phố Huế.

2. Nghiên cứu sinh: Dương Viết Tân

Ngành: Phát triển nông thôn

Đề tài: Nghiên cứu chiến lược sinh kế của hộ dân miền núi tỉnh Thừa Thiên Huế trong bối cảnh giảm thiểu tiếp cận tài nguyên thiên nhiên

Người hướng dẫn 1: PGS.TS. Trương Văn Tuyển – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Người hướng dẫn 2: TS. Trương Quang Hoàng – Trường ĐH Nông Lâm, Đại học Huế.

Thời gian: 8h30 ngày 30 tháng 1 năm 2021.

Địa điểm: Phòng họp số 4, Trường Đại học Nông Lâm – số 102 Phùng Hưng, Thành phố Huế.

Trân trọng kính mời quý vị quan tâm tham dự ./.