Thông báo thu học phí chính quy học kỳ II năm học 2020-2021

Căn cứ Quyết định số 1072/QĐ-ĐHH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Giám đốc Đại học Huế về việc Quy định mức thu học phí, miễn giảm học phí và thanh toán nội bộ trong Đại học Huế năm học 2016-2017 đến năm học 2020-2021;
Căn cứ Quyết định số 874/QĐ-ĐHNL ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định tổ chức thu học phí của sinh viên và học viên sau đại học;
Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-ĐHNL ngày 17 tháng 7 năm 2020 của Hiệu trưởng trường Đại học Nông Lâm về việc Quy định mức thu học phí năm học 2020-2021;

Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm thông báo đến toàn thể sinh viên và học viên nộp học phí kỳ II năm học 2020-2021,  như sau:
1. Phương thức nộp
– Phương thức 1:
Sinh viên, học viên nộp học phí qua ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển, TMCP Ngoại Thương vào tất cả các ngày trong tuần theo lịch làm việc và quy trình hướng dẫn của ngân hàng.

STT Các hình thức Link hướng dẫn
1 BIDV – Nộp trực tiếp tại quầy giao dịch BIDV http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/02-HD-DHNL-KHTC-703
2 BIDV – Online (qua dịch vụ BIDV E-banking) http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/03-HD-DHNL-KHTC-709
3 BIDV – Smartbanking (qua ứng dụng BIDV mobile) http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/04-HD-DHNL-KHTC-710
4 BIDV – ATM http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/05-HD-DHNL-KHTC-711
5 VCB – Online (qua cổng thanh toán VNPay) http://vanban.huaf.edu.vn/index.php?language=vi&nv=archives&op=view/01-HD-DHNL-KHTC-702

– Phương thức 2: Sinh viên, học viên nộp học phí bằng tiền mặt tại phòng Kế hoạch – Tài chính (tầng 2 nhà hành chính) và thực hiện đúng quy định về chống dịch COVID-19 theo lịch dưới đây:
– Ngày thứ 2, 4, 6 trong tuần (buổi sáng từ 7h30 đến 10h30 buổi chiều từ 14h00 đến 16h).
– Yêu cầu sinh viên mang thẻ sinh viên hoặc giấy tờ tùy thân khi đi nộp học phí
2. Thời gian nộp học phí từ ngày 15 đến ngày 30 tháng 03 năm 2021. Đối với những sinh viên, học viên do điều kiện kinh tế khó khăn, thì phải có giấy xác nhận của phụ huynh, chính quyền địa phương nơi cư trú, và phải đóng học phí trước khi có lịch thi 01 tháng.
3. Sinh viên không đóng học phí theo thông báo này sẽ xử lý theo quy định.