Thông báo nộp thủ tục làm chế độ miễn, giảm hoc phí học kỳ II năm học 2014-2015

Phòng Công tác sinh viên hướng dẫn làm thủ tục chế độ miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập năm học 2014 – 2015

I.ĐỐI TƯỢNG MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1.Đối tượng được miễn 100% học phí

a. Người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng theo Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng số 26/2005/PL-UBTVQH11 ngày 29 tháng 6 năm 2005, Pháp lệnh số 04/2012/UBTVQH13 ngày 16 tháng 7 năm 2012 sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng. Cụ thể:

– Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Bệnh binh;

– Con của người hoạt động cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; Con của người hoạt động cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến ngày khởi nghĩa 19 tháng 8 năm 1945; Con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân;Con của Anh hùng Lao động trong thời kỳ kháng chiến;Con của Liệt sỹ; Con của Thương binh, người hưởng chính sách như thương binh; Con của Bệnh binh;Con của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hoá học;

b. Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa;

c. Sinh viên tàn tật, khuyết tật thuộc diện hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

d. Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ;

e. Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít ngườiở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và vùng đặc biệt khó khăn.

Người dân tộc thiểu số rất ít người bao gồm: La Hủ, La Ha, Pà Thẻn, Lự, Ngái, Chứt, Lô Lô, Mảng, Cống, Cờ Lao, Bố Y, Si La, Pu Péo, Rơ Măm, BRâu, Ơ Đu.

Vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn (sinh viên theo dõi các Quyết định ở Nghị định số 74/2013/NĐ-CP)

2.Đối tượng giảm 50% học phí gồm:Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên.

II.HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÉT MIỄN, GIẢM HỌC PHÍ

1.Tất cả các sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí phải làm “Đơn xin xét miễn, giảm Học phí (theo mẫu của phòng CTSV).

Sinh viên có thể download mẫu tại ĐÂY

Lưu ý:

– Những sinh viên thuộc đối tượng miễn, giảm học phí (trừ đối tượng : Hộ nghèo, cận nghèo con em Dân tộc thiểu số) đã làm hồ sơ miễn, giảm những học kỳ trước thì chỉ làm đơn xin xét miễn, giảm học phí và nộp tại Phòng CTSV.

– Những sinh viên thuộc đối tượng được miễn, giảm học phí mới làm lần đầu và đối tượng Hộ nghèo, cận nghèo con em Dân tộc thiểu số thì phải hoàn tất những thủ tục sau:

2.Đối tượng được miễn 100% học phí

a.Người có công với cách mạng và con của người có công với cách mạng hồ sơ và thủ tục cụ thể như sau:

– Giấy xác nhận đối tượng của Phòng Lao động thương binh xã hội tại địa phương nơi sinh viên cư trú cấp

– Giấy xác nhận quan hệ giữa sinh viên và người có công

– Các loại giấy tờ liên quan (nếu có)

b.Sinh viên mồ côi cả cha lẫn mẹ không nơi nương tựa:

– Giấy xác nhận mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa của Ủy ban nhân dân cấp xã;

– Bản sao công chứng Quyết định về việc trợ cấp xã hội của UBND cấp huyện(theo mẫu số 05 Thông tư số 24/2010/TTLT-BLĐTBXH-BTC ngày 18/8/2010 của Liên Bộ Lao động – Thương binh và xã hội và Bộ Tài chính).

c.Sinh viên tàn tật, khuyết tật có khó khăn về kinh tế:

– Bản sao công chứng Giấy xác nhận sinh viên là người tàn tật, khuyết tật suy giảm khả năng lao động do bệnh viện cấp quận, huyện, thị xã cấp;

– Giấy xác nhận của Hội đồng xét duyệt xã, phường, thị trấn công nhận sinh viên có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế hoặc giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo.

d.Sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và hộ cận nghèo theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

– Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình;

– Giấy khai sinh của sinh viên;

– Bản sao công chứng Giấy chứng nhận hộ nghèo hoặc hộ cận nghèo tương ứng với năm xét duyệt hồ sơ (năm 2015) do UBND cấp xã cấp.

e.Sinh viên người dân tộc thiểu số rất ít người, ở vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn.

– Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình;

– Giấy khai sinh của sinh viên;

– Giấy chứng nhận vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn do UBND xã cấp(ghi rõ số quyết định công nhận vùng có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn và đặc biệt khó khăn).

3.Đốitượnggiảm50% học phí gồm

Sinh viên là con cán bộ, công nhân, viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên hồ sơ gồm có:

– Bản sao công chứng sổ hộ khẩu gia đình;

– Bản sao công chứng sổ hưởng trợ cấp hàng tháng của bố/mẹ do tổ chức bảo hiểm xã hội cấp do tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp.

III.THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM NỘP HỒ SƠ

Thời gian:Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 10/03/2015

– Địa điểm nộp:Phòng Công tác sinh viên (gặp Cô Đoàn Thị Phương Thảo)

Lưu ý:

– Sinh viên thuộc miễn, giảm học phí được hướng dẫn tại thông báo này mà cùng một lúc được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ ưu đãi cao nhất.