Thông báo lịch thi bổ sung ngày 03 – 04.10.2020 học kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng Covid-19

Phòng Khảo thí, BĐCLGD, TTr&PC thông báo lịch thi bổ sung Kỳ 2 2019-2020 dành cho các SV chưa thi do bị ảnh hưởng Covid-19 ngày 03 – 04.10.2020.

Xem Danh sách dự thi theo lớp học phần:

Danh sách dự thi ngày 3/10/2020

Danh sách dự thi ngày 4/10/2020

Lịch bổ sung như sau:

TT Ngày thiGiờ thiMã học phầnLớp học phầnTCSố SVHTT Phòng thiGhi chú
-303-10-202009h30KNPT21602Kỹ năng mềm - Nhóm 06219TL03/10/2020C6(19)phòng mới
-203-10-202009h30CKCN21202Công nghệ chế biến lương thực - Nhóm 0323TL03/10/2020C6.(3)
-103-10-202009h30CKCN31262Quá trình và thiết bị chuyển khối - Nhóm 0221TL03/10/2020C6.(1)
003-10-202009h30CKCN31092Công nghệ sau thu hoạch ngũ cốc, đậu đỗ - Nhóm 0124TL03/10/2020C6.(4)
103-10-202009h30CKCN31312Sinh vật hại nông sản sau thu hoạch - Nhóm 0121TL01/01/1970C6.(1)
203-10-202009h30CKCN31222Máy nâng chuyển - Nhóm 0124TL01/01/1970C6.(4)
303-10-202013h30CNTY22703Ngoại khoa thú y - Nhóm 04310TL03/10/2020D5(10)phòng mới
403-10-202013h30CKCN26802Quy hoạch thực nghiệm - Nhóm 01216TL03/10/2020D5.(16)
503-10-202013h30CKCS25003Sức bền vật liệu - Nhóm 0131TL01/01/1970D5.(1)
603-10-202013h30CNTY25703Di truyền và chọn giống vật nuôi - Nhóm 0332TL03/10/2020D5.(2)
703-10-202013h30NHOC31082Thổ nhưỡng - Nhóm 0123TL03/10/2020D5.(3)
803-10-202013h30LNGH24102Quản lý và sử dụng đất lâm nghiệp - Nhóm 0124TL03/10/2020D5.(4)
903-10-202013h30KNPT28202Marketing nông nghiệp - Nhóm 0221TL03/10/2020D5.(1)
1004-10-202009h30CKCN31194Hóa sinh thực phẩm- Nhóm 0341TL04/10/2020C6.(1)ghép
1104-10-202009h30CKCN31103Đánh giá chất lượng thực phẩm - Nhóm 0331TL01/01/1970C6.(1)ghép
1204-10-202009h30CKCN31194Hóa sinh thực phẩm- Nhóm 0243TL04/10/2020C6.(3)ghép
1304-10-202013h30CNTY22802Phương pháp thí nghiệm chăn nuôi - thú y - Nhóm 0522TL04/10/2020D1.(2)phòng mới
1404-10-202013h30CNTY25204Chăn nuôi chuyên khoa 1 - Nhóm 0146TL04/10/2020D1.(6)
1504-10-202013h30CNTY25204Chăn nuôi chuyên khoa 1 - Nhóm 0349TL01/01/1970D1(9)
1604-10-202013h30CNTY24002Tổ chức và phôi thai - Nhóm 0228TL04/10/2020D1.(8)
1704-10-202013h30CBAN10304Hóa học - Nhóm 0441TL01/01/1970D5.(1)ghép
2204-10-202013h30CBAN10304Hóa học - Nhóm 0541TL01/01/1970D5.(1)ghép
1904-10-202013h30CBAN10304Hóa học - Nhóm 0741TL01/01/1970D5.(1)ghép