Chiều ngày 30.9.2020, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra Hội thảo phát triển doanh nghiệp KH&CN trong trường Đại học: chính sách và thực tiễn.

Toàn cảnh

Đến dự hội thảo, có ông Hồ Thắng – Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế, Ông Tôn Thất Ái Tín – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp T

iền Phong TTH, Đại diện lãnh đạo các sở: Sở Khoa học & Công nghệ TTH, Sở Tài chính, Sở Kể hoạch & Đầu tư, Sở Nội vụ, cùng lãnh đạo các Ban: Ban KHCN & Quan hệ Quốc tế, Ban Kế hoạch, tài chính & Cơ sở vật chất thuộc Đại học Huế.

Ông Hồ Thắng – Giám đốc sở Khoa học & Công nghệ tỉnh Thừa Thiên Huế phát biểu chỉ đạo

Hội thảo diễn ra nhằm tìm ra hướng phát triển cũng như đúc kết những kinh nghiệm của các đơn vị đi trước, đồng thời tham khảo các hướng dẫn của đại diện các sở, ban ngành trong việc thành lập Doanh nghiệp trong nhà trường.

Ông Tôn Thất Ái Tín – Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH MTV Lâm Nghiệp Tiền Phong TTH giới thiệu mô hình công ty

Đại biểu tham gia hội thảo đã được lắng nghe các bài tham luận: Hướng dẫn thủ tục thành lập doanh nghiệp KH&CN của sở KN&CN; Giới thiệu mô hình Công ty TNHH nhà nước MTV Lâm nghiệp Tiền Phong TTH; Hội thảo cũng đã nghe trình bày ý tưởng về Thành lập Doanh nghiệp KH&CN về thuỷ sản, mô hình: Công ty TNHH NN MTV Thuỷ sản trường ĐHNL, ĐHH do nhóm ý tưởng đến từ trường ĐHNL, ĐHH trình bày.

Đại diện các sở, ban ngành tư vấn kỹ các thủ tục cho nhà trường

Phát biểu tại hội thảo, PGS.TS. Lê Đình Phùng – Phó hiệu trưởng trường ĐHNL, ĐHH đã nêu ra những điểm mạnh, lợi thế trong nghiên cứu và phát triển KHCN. PGS.TS cũng đã đưa ra những thành tích nổi bật của đội ngũ các nhà khoa học trong nhà trường. Với những đặc điểm đó sẽ là tiền đề thuận lợi để hình thành doanh nghiệp trong trường Đại học. PGS.TS hy vọng rằng sẽ nhận được những ý kiến đóng góp xuất phát từ kinh nghiệm của đơn vị đi trước cũng như những hướng dẫn về thủ tục của các sở; Từ đó nhà trường sẽ chọn hướng đi phù hợp cho sự hình thành Doanh nghiệp trong nhà trường.