Thông báo học bổng Thạc sĩ và Tiến sĩ ngành Chăn nuôi năm 2021

Nhóm nghiên cứu Môi trường và Chất lượng sản phẩm, Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo cấp học bổng thạc sĩ và tiến sĩ năm 2021. Cụ thể như sau:

 1. Số lượng
  Học bổng Thạc sĩ: 01
  Học bổng Tiến sĩ: 01
 2. Quyền lợi
  Được hỗ trợ toàn bộ học phí trong thời gian học thạc sĩ và tiến sĩ theo quyết định nhập học.
  Được hỗ trợ toàn bộ kinh phí nghiên cứu
 3. Yêu cầu
  Theo quy định đầu vào của Đại học Huế.
  – Có đam mê làm khoa học.
  – Thực hiện đề tài nghiên cứu của nhóm
 4. Các hướng nghiên cứu: Xây dựng đàn gà hạt nhân, đàn sản xuất và đánh giá nhu cầu protein và năng lượng cho gà bản địa.
 5. Thời gian đăng ký và phỏng vấn: Từ ngày 01 tháng 01 năm 2021 đến hết ngày 30 tháng 4 năm 2021

Thông tin chi tiết liên hệ:
TS. Đinh Văn Dũng
Khoa Chăn nuôi Thú y, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế
ĐT: 0986 939 906
Email: dinhvandung@huaf.edu.vn/dinhvandung@hueuni.edu.vn