Tất cả MÃ để làm hồ sơ thi THPT quốc gia 2019

Hồ sơ thi THPT Quốc gia 2019 cần rất nhiều thông tin các mã như: Mã sở GD, Mã tỉnh, Mã huyện…Nhằm giúp các em học sinh điền nhanh và chính xác các thông tin khi làm hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng năm 2019, xin tổng hợp tất cả các mã cần thiết điền đầy đủ các mục trong hồ sơ dưới đây:

XEM HƯỚNG DẪN ĐIỀN HỒ SƠ THPTQG 2019 TẠI ĐÂY

1. Mã Sở

Bao gồm tất cả các mã sở Giáo dục trên cả nước. Xem chi tiết tại đây

2. Mã tỉnh (Thành phố) – Mã Huyện (Quận) – Mã xã (Phường)

Danh sách mã tỉnh, quận, huyện, phường, xã năm 2019 giúp các thí sinh điền đúng thông tin trong hồ sơ thi THPT Quốc gia 2019. Xem chi tiết tại đây

3.  Mã trường THPT

Tra cứu mã trường THPT tất cả các tỉnh trên cả nước năm 2019 giúp học sinh điền chính xác thông tin mã trường THPT. Xem chi tiết tại đây

4. Mã khu vực: KV1, KV2, KV2NT, KV3

Bảng phân chia khu vực giúp các em biết được mình ở khu vực nào để điền vào mục 18 trong hồ sơ ĐKDT THPT Quốc gia 2019, xem chi tiết tại đây

5. Mã trường Đại học – mã ngành – Tổ hợp xét tuyển

Tra cứu mã trường đại học, mã ngành, nhóm ngành, tên ngành mã tổ hợp xét tuyển (Khối thi) năm 2019 tất cả các trường Đại học, cao đẳng trên cả nước điền thông tin hồ sơ thi THPT Quốc gia 2019. Xem chi tiết tại đây

6. Mã ĐKDT – Mã đơn vị đăng ký dự thi

Hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, cao đẳng năm 2019 sẽ có mục Đơn vị ĐKDT và mã đơn vị ĐKDT. Mục này thí sinh tự do và thí sinh đang học lớp 12 điền thông tin khác nhau. Xem chi tiết tại đây

7. Mã cụm

Mã cụm thi thí sinh dùng để điền vào hồ sơ đăng ký dự thi THPT Quốc gia cụ thể là mục 12 trong phiếu ĐKDT THPT Quốc gia và xét tuyển Đại học, Cao đẳng, Trung cấp. Xem chi tiết tại đây