Tuyển sinh 2024 – Ngành Chăn nuôi (song ngành Chăn nuôi – Thú y)

Tuyển sinh ngành học đào tạo kỹ sư có năng lực chuyên môn về chăn nuôi, bao gồm thực hiện các thao tác phòng thí nghiệm; xây dựng và thực hiện, chỉ đạo thực hiện các qui trình chăn nuôi cho các loài vật nuôi nông nghiệp; có hiểu biết về di truyền giống, thức ăn dinh dưỡng và kỹ thuật chăn nuôi đối với các loài vật nuôi nông nghiệp; hiểu biết về thị trường chăn nuôi; kiến thức về tiếp thị, giao tiếp; có kiến thức về một số ngành liên quan gần như các bệnh thông thường của thú nuôi, chăn nuôi thú cảnh, nuôi thủy sản, trồng trọt

KHOA: CHĂN NUÔI – THÚ Y
NGÀNH TUYỂN SINH: CHĂN NUÔI (SONG NGÀNH CHĂN NUÔI THÚ Y)

Mã ngành tuyển sinh: 7620105 Chỉ tiêu tuyển sinh:
Loại hình đào tạo: Chính quy, tập trung Thời gian đào tạo: 4 năm (144 tín chỉ)
Liên hệ
ĐT: 0234.3538.032, Hotline 1: 0979.467.756, Hotline 2: 0905.376.055
Website: tuyensinh.huaf.edu.vn/; http://cnty.huaf.edu.vn
Facebook: Trường Đại học Nông Lâm; Khoa Chăn nuôi Thú Y
MỤC TIÊU ĐÀO TẠO
Đào tạo kĩ sư chăn nuôi (song ngành chăn nuôi – thú y) trình độ đại học; có trình độ năng lực đáp ứng nhu cầu nguồn nhân lực và phát triển kinh tế đất nước; có kiến thức và kỹ năng của ngành Chăn nuôi và Thú y; Chương trình đào tạo giúp cho sinh viên hiểu rõ các nguyên lý của quá trình sinh học liên quan đến nuôi dưỡng và bảo vệ vật nuôi, có kiến thức sâu về di truyền giống, lựa chọn giống nhằm tạo ra các giống mới có năng suất cao, khả năng thích nghi cao. Có khả năng tự học, nghiên cứu và nâng cao trình độ; tham gia quản lý sản xuất các lĩnh vực có liên quan; biết ứng dụng các công nghệ mới trong phát triển chăn nuôi trong và ngoài nước

Triển lãm sản phẩm  giới thiệu tiến bộ kỹ thuật ngành Chăn nuôi Thú y
KIẾN THỨC – KỸ NĂNG NGHỀ NGHIỆP
– Có kiến thức lý thuyết chuyên sâu trong lĩnh vực khoa học chăn nuôi: cấu tạo, chức năng sinh ‎lý của các cơ quan, các quá trình sinh hóa xảy ra trong cơ thể, vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng cho từng loại vật nuôi, cơ sở khoa học của chọn và nhân giống vật nuôi; có khả năng phát triển kiến thức mới và có thể tiếp tục học tập ở trình độ cao hơn

– Nắm vững kỹ thuật và có kiến thức thực tế để có thể giải quyết các công việc phức tạp trong sản xuất chăn nuôi: quy trình công nghệ và quản lý chăn nuôi; phòng trị một số bệnh phổ biến và quản lý dịch bệnh cho vật nuôi. Có kiến thức quản lý, điều hành, kiến thức pháp luật và bảo vệ môi trường liên quan đến lĩnh vực chăn nuôi.

– Kĩ năng cứng: vận dụng kiến thức lý thuyết và thực tiễn của ngành chăn nuôi trong những bối cảnh khác nhau: sản xuất, chế biến và phối hợp khẩu phần ăn cho vật nuôi; chọn lọc và nhân giống vật nuôi; xây dựng và thực hiện quy trình công nghệ chăn nuôi gia súc, gia cầm; phát hiện và điều trị các bệnh phổ biến ở vật nuôi.
Có kĩ năng phân tích, tổng hợp, đánh giá dữ liệu thông tin, kỹ năng nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; các kĩ năng khác (lập kế hoạch, điều hành sản xuất và kinh doanh, kỹ năng tiếng anh…)

– Kĩ năng mềm: kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng quản lý và lãnh đạo, kỹ năng giao tiếp. Có năng lực tự chủ và trách nhiệm: có đạo đức nghề nghiệp; năng lực tự học tập, tự định hướng, thích nghi với những môi trường làm việc khác nhau; khả năng phát hiện và giải quyết những vấn đề nảy sinh trong sản xuất; khả năng khởi nghiệp, tự tạo việc làm trong lĩnh vực chăn nuôi thú y…

Sinh viên khoa Chăn nuôi – Thú y trong giờ thực hành nghiên cứu

Các chương trình CEO Talk – Giao lưu và chia sẻ kinh nghiệm, cơ hội việc làm
CƠ HỘI VIỆC LÀM VÀ VỊ TRÍ VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP
– Lĩnh vực nghiên cứu tại trường đại học, viện nghiên cứu; các trạm khuyến nông, phòng nông nghiệp quản lý Nhà nước, như Phòng, Sở Nông nghiệp, Cục, Viện nghiên cứu, Chi cục thú y Tỉnh, Trạm thú y quận huyện, cơ quan nghiên cứu và chuyển giao khoa học kỹ thuật thú y, cơ sở chăn nuôi, cơ sở chế biến thực phẩm, chế biến thủy hải sản, các cơ sở bảo vệ môi trường sinh thái.
– Lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, quản lý nhà nước như các công ty sản xuất và kinh doanh thức ăn chăn nuôi, các công ty kinh doanh thuốc thú y, các công ty sản xuất và kinh doanh có liên quan đến chăn nuôi thú y, các trại chăn nuôi…
– Tự điều hành trang trại, kinh doanh trong lãnh vực chăn nuôi.
THÔNG TIN KHÁC