Tiếp và làm việc cùng Sở Khoa học công nghệ tỉnh Quảng Ngãi

Chiều 18.11.2019, trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã có buổi làm việc cùng đoàn công tác đến từ sở Khoa học công nghệ (KHCN) tỉnh Quảng Ngãi.

Trường ĐHNL và sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi đã có mối quan hệ hợp tác lâu dài trong đào tạo cũng như trong nghiên cứu khoa học.

Toàn cảnh buổi làm việc

Tại buổi làm việc, đại diện sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi đã đọc báo cáo tình hình thực hiện các đề tài dự án tư vấn hiện tại, qua đó nhận xét quá trình thực hiện. Đa số các đề tài thực hiện tốt theo tiến độ và nội dung phê duyệt; tuy nhiên còn một số chưa đảm bảo về nội dung và tiến độ. Bên cạnh đó sở cũng đã chia sẻ  các khó khăn gặp phải trong quá trình thực hiện các đề tài. Tuy nhiên sự phối hợp trong thời gian vừa qua giừa 2 đơn vị rất tốt, đặc biệt là trong vấn đề khảo sát thực tiễn.

Trong buổi này, phía trường ĐHNL cũng đưa ra các công nghệ chính trường đã làm chủ về các lĩnh vực: Nông học (trồng trọt, Bảo vệ thực vâth, di truyển, Công nghệ sinh học, phân bón, chế biến và bảo quản); Quy trình, giải pháp, kỹ thuật trong lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y; Quy trình công nghệ sản xuất trong lĩnh vực bảo quản, chế biến, thực phẩm và cơ khí; Quy trình sản xuất, kỹ thuật trong lĩnh vực Thủy sản; Quy trình kỹ thuật, bảo tồn, phát triển trong lĩnh vực Lâm nghiệp; Tài nguyên môi trường; Khuyến nông.

Ông Nguyễn Văn Thành – Giám đốc sở KHCN tỉnh Quảng Ngãi trao đổi với nhà trường

Qua quá trình trao đổi và chia sẻ, 2 bên đã thống nhất tiếp tục tăng cường phối hợp, thúc đẩy trong việc khảo sát thực tiễn và đề suất nhiệm vụ KHCN hằng năm phù hợp và có chất lượng. Ngoài ra sở sẽ tạo điều kiện trong việc phê duyệt/ chỉ định trực tiếp các nghiên cứu KHCN từ trường ĐHNL đề xuất.