Khoa Cơ bản tổ chức hướng dẫn ôn tập các học phần khoa học cơ bản cho sinh viên Khóa 52

Tại buổi hướng dẫn ôn tập, sinh viên được phổ biến cấu trúc của đề thi, môt số dạng bài tập trong ngân hàng đề và được giải đáp những nội dung mà sinh viên còn thắc mắc liên quan đến các học phần khoa học cơ bản.

Một số hình ảnh tại buổi hướng dẫn ôn tập