Hội thảo quốc tế thuộc chương trình dự án bền vững SFARM

Qua 3 đợt hội thảo thuộc chương trình dự án Nông nghiệp bền vững SFARM (Sustainable Farming) tổ chức ở tại các trường nước châu Âu, đoàn chuyên gia đã tổ chức buổi hội thảo tại Trường Đại học Tây Nguyên nhằm mục đích chuyển giao công nghệ tiến bộ của ngành nông nghiệp từ các nước đứng đầu châu Âu cho các nước châu Á qua các đợt hội thảo tại mỗi nước.

Từ ngày 09-14/06/2019, tại Trường Đại học Tây Nguyên (ĐHTN) đã diễn ra hội thảo học tập của dự án SFARM. Về phía đoàn của Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) có sự tham gia của 5 cán bộ giáo viên trong trường.

Các thành viên tham quan cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu và đào tạo tại ĐHTN

Nội dung của đợt hội thảo bao gồm: Trao đổi ý tưởng, chia sẻ kiến thức về nông nghiệp bền vững, nông nghiệp công nghệ cao và chương trình đào tạo thạc sĩ nông nghiệp giữa các nước châu Âu và Việt Nam. Tại hội thảo, phía Trường ĐHNL, ĐHH đã tham gia tích cực và đóng góp một số bài thảo luận cho chương trình.

Một số hình ảnh tại hội thảo:

Quang cảnh tại hội thảo
Đi thực địa tại các vùng nông nghiệp ở Đak Lak
Trình bày bài báo cáo tại hội thảo
Báo cáo tại hội thảo