Hội thảo báo cáo kết quả tư vấn quy hoạch phát triển cây ăn quả và xây dựng kế hoạch hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế với UBND huyện A Lưới

Sáng ngày 17.9.2020, Đoàn công tác trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) do PGS.TS. Lê Đình Phùng làm trưởng đoàn tham gia Hội thảo Báo cáo kết quả tư vấn quy hoạch phát triển cây ăn quả và xây dựng kế hoạch hợp tác giữa nhà trường và UBND huyện A Lưới.

Tiếp đoàn có ông Nguyễn Mạnh Hùng – Chủ tịch UBND huyện A Lưới cùng lãnh đạo các đơn vị có liên quan.

Hội thảo đã được lắng nghe Báo cáo kết quả Tư vấn quy hoạch phát triển cây ăn quả ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế. Nhóm tư vấn đã trình bày kết quả đạt được qua quá trình nghiên cứu, thử nghiệm tại một số vùng trên địa bàn huyện. Nhóm cũng chia sẻ những khó khăn cũng như thuận lợi trong quá trình thực hiện dự án. Qua đó, nhóm dự án đã đề xuất các phương án, cây trồng phù hợp với điều kiện từng vùng trên địa bàn huyện A Lưới để hai bên cùng thảo luận và lựa chọn ra phương án, cây trồng phù hợp nhất.

Tiếp đó, TS. Võ Văn Quốc Bảo – Phó phòng KH, HTQT&TTTV đại diện trường trình bày Báo cáo nội dung kế hoạch hợp tác giữa trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế và UBND huyện A Lưới. Trong bản báo cáo nhấn mạnh đến các dự án thực hiện tại huyện A Lưới nói riêng và tỉnh Thừa Thiên Huế nói chung. Thông qua bài báo cáo, nhà trường đã đề xuất một số hướng hợp tác phù hợp với địa phương.

Sau hơn hai tiếng trình bày báo cáo và thảo luận, nhóm tư vấn, trường ĐHNL, ĐHH và UBND huyện A Lưới đã thống nhất một số phương án trồng cây ăn quả trên địa bàn A Lưới cũng như các nội dung sắp đến huyện sẽ hợp tác với nhà trường. Được biết, trong thời gian tới sẽ có biên bản hợp tác giữa trường ĐHNL, ĐHH và UBND huyện A Lưới.

Một số hình ảnh tại hội thảo: