Hội nghị tổng kết công tác tuyển sinh giai đoạn 2016-2018 và xây dựng kế hoạch tuyển sinh năm 2019

Đến dự hội nghị, có PGS.TS. Lê Văn An –  Hiệu trưởng, PGS.TS. Trần Thanh Đức – Phó Hiệu trưởng, lãnh đạo các khoa, phòng chức năng, Ban Tư vấn tuyển sinh, Đoàn thanh niên – Hội sinh viên, cùng Nhóm thường trực quảng bá tuyển sinh.

PGS.TS. Lê Văn An – Hiệu trưởng nhà trường phát biểu chỉ đạo
Toàn cảnh hội nghị

Hội nghị đã được lắng nghe báo cáo của các phòng: Báo cáo đánh giá công tác tư vấn tuyển sinh ĐH-CĐ giai đoạn 2016-2018 và đề xuất giải pháp – Phòng Công tác sinh viên; Báo cáo tuyển sinh sau đại học, văn bằng 2, liên thông VLVH giai đoạn 2016-2018 và đề xuất giải pháp – Phòng Đạo tạo; Báo cáo đánh giá và đề xuất giải pháp phối hợp triển khai TVTS của Trung tâm Thông tin – Thư viện; Báo cáo đánh giá và đề xuất giải pháp phối hợp triển khai TVTS của Đoàn TN và Hội SV.

Hội nghị cũng đã thảo luận đưa ra các hạn chế và đề xuất ra các giải pháp trong công tác Quảng bá và Tư vấn tuyển sinh năm tới.

Kết luận tại hội nghị, PGS.TS. Lê Văn An đã chỉ đạo phòng Đào tạo và phòng CTSV lên kế hoạch chi tiết, vận dụng tất cả những điều kiện có thể để tăng cường quảng bá hình ảnh của nhà trường. Tập trung quảng bá tuyển sinh tại các trường THPT vùng sâu vùng xa hoặc vùng nông thôn tại các tỉnh: Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các tỉnh thuộc Tây Nguyên. Cùng với đó, TTTT-TV, Đoàn thanh niên và Hội sinh viên tiếp tục đẩy mạnh việc QBTS và TVTS Online thông qua Website, mạng xã hội…… và kết nối với các Đoàn trường THPT.

Hội nghị đã kết thúc vào 16h30 cùng ngày.