Danh sách trúng tuyển ngành Khuyến nông năm 2013

Tên ngành: Khuyến nông
Mã ngành: D620102

TT MÃ SỐ SV HỌ VÀ TÊN NGÀY SINH HỘ KHẨU TT
1 13L3101001 Nguyễn Thị ái 5/21/1995 Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình
2 13L3101002 Nguyễn Thị Châu 8/5/1995 Huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh
3 13L3101003 Nguyễn Thị Phương Hà 10/5/1995 Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
4 13L3101004 Trần Đình Hà 4/14/1994 Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình
5 13L3101005 Huỳnh Văn Hậu 7/6/1995 Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
6 13L3101006 Nguyễn Thị Hậu 6/27/1995 Huyện Bắc Trà My, Quảng Nam
7 13L3101007 Dương Thị Hiền 10/27/1995 Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
8 13L3101008 Dương Thị Hiền 10/27/1995 Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
9 13L3101009 Phạm Huỳnh Hoa 10/16/1995 Huyện Hoài Nhơn, Bình Định
10 13L3101010 Hoàng Quốc Hoà 2/25/1994 Huyện Quảng Điền, Thừa Thiên Huế
11 13L3101011 Lê Thị Hoa Hồng 1/14/1995 Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
12 13L3101012 Lô Thị Hồng 10/2/1995 Huyện Quế Phong, Nghệ An
13 13L3101013 Lê Thị Hường 4/2/1995 Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
14 13L3101014 Nguyễn Thị Lin 2/18/1995 Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
15 13L3101015 Phạm Thị Loan 6/25/1995 Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
16 13L3101016 Lê Văn Lưu 4/19/1994 Huyện Triệu Phong, Quảng Trị
17 13L3101017 Nguyễn Đức Mạnh 5/5/1995 Huyện Sa Thầy, Kon Tum
18 13L3101018 Nguyễn Thị Minh 9/2/1995 Huyện Vĩnh Linh, Quảng Trị
19 13L3101019 Đoàn Xuân Nhật 8/11/1995 Quận Hải Châu, Tp.Đà Nẵng
20 13L3101020 Trần Văn Nhật 4/7/1995 Huyện Thăng Bình, Quảng Nam
21 13L3101021 Nguyễn Thị Hồng Nhung 1/1/1995 Huyện Phong Điền, Thừa Thiên Huế
22 13L3101022 Trần Thị Giáng Ny 4/1/1995 Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
23 13L3101023 Nguyễn Thị Hà Phương 4/29/1995 Huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh
24 13L3101024 Đinh Thị Phượng 12/20/1995 Huyện Anh Sơn, Nghệ An
25 13L3101025 Lê Cao Sang 7/2/1995 Huyện Điện Bàn, Quảng Nam
26 13L3101026 Trần Thiên Sinh 2/8/1995 Huyện Hải Lăng, Quảng Trị
27 13L3101027 Phan Ngọc Tân 12/19/1995 Thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
28 13L3101028 Hà Như Thành 1/14/1994 Huyện Cam Lộ, Quảng Trị
29 13L3101029 Nguyễn Thị Thảo 10/4/1994 Huyện Nam Đông, Thừa Thiên Huế
30 13L3101030 Trần Nhật Thiên 6/6/1995 Huyện Quế Sơn, Quảng Nam
31 13L3101031 Võ Văn Tĩnh 7/19/1994 Huyện Lệ Thuỷ, Quảng Bình
32 13L3101032 Đỗ Vũ Thuỳ Trang 5/3/1995 Thành phố Hội An, Quảng Nam
33 13L3101033 Nguyễn Duy Trung 3/3/1994 Huyện Phú Vang, Thừa Thiên Huế
34 13L3101034 Hoàng Quốc Tuấn 1/13/1995 Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình
35 13L3101035 Nguyễn Văn Tuấn 8/20/1994 Huyện Quảng Trạch, Quảng Bình
36 13L3101036 Phan Công Tuấn 9/1/1995 Huyện Hương Khê, Hà Tĩnh
37 13L3101037 Đoàn Thị Ngọc Uyên 9/28/1995 Huyện Tiên Phước, Quảng Nam

Lưu ý: Những SV chưa nhận được giấy báo nhập học nhưng có tên trong danh sách trúng tuyển thì vẫn có thể làm thủ tục nhập học. Nếu cần xác minh thêm thông tin trúng tuyển liên hệ theo thông tin sau:

Thầy Trần Võ Văn May – Quyền trưởng phòng Công tác sinh viên trường Đại học Nông Lâm Huế

Office phone: (84) 054.3538032
Home phone: (84) 054.3511006 – 054.6283995
Cell phone: 0914 215 925; 0979.467756
Email: tranvovanmay@huaf.edu.vn.