Danh mục đề tài cơ sở Đại học Huế đã và đang thực hiện

  STT Tên đề tài Thời gian Chủ nhiệm
  1 Nghiên cứu khả năng phát hiện tốn dư kháng sinh trong các sản phẩm có nguồn gốc động vật của một số chủng vi sinh vật
  Mã số: DHH2011-02-01
  2011-2012 ThS. Nguyễn Văn Chào
  2 Nghiên cứu khả năng thích ứng của một số loài mây (calamus spp.) tại trung tâm thực hành thí nghiệm lâm nghiệp Hương Vân, Hương Trà, Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2011-02-02
  2011-2012 PGS. TS. Đặng Thái Dương
  3 Nghiên cứu một số bệnh phổ biến do ký sinh trùng gây ra trên cá chẽm (lates calcarifer)  nuôi tại Thừa Thiên Huế và biện pháp điều trị
  Mã số: DHH2011-02-03
  2011-2012 ThS. Trương Thị Hoa
  4 Nghiên cứu đặc điểm dinh dưỡng và sinh trưởng của cá nâu (Scatophagus argus Linnaeus, 1766) làm cơ sở cho nuôi thương phẩm tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2011-02-04
  2011-2012 ThS. Hoàng Nghĩa Mạnh
  5 Nghiên cứu một số nhân tố chính ảnh hưởng đến quá trình sản xuất củ giống hoa lily thương mại và đánh giá khả năng sinh trưởng, phát triển của cây hoa lily trong điều kiện Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2011-02-05
  2011-2012 PGS.TS. Trần Văn Minh
  6 Ứng dụng GIS và phương pháp so sánh dữ liệu thị trường để xây dựng hệ thống thông tin giá đất ở tại thành phố Huế
  Mã số: DHH2011-02-06
  2011-2012 ThS. Trần Văn Nguyện
  7 Khả năng sinh sản của 02 dòng lợn nái ông bà (C1050 và C1230) và 2 dòng bố mẹ (CA và C22) trong sơ đồ tạo dòng PIC Ở Quảng bình và khả năng sản xuất của con lai thương phẩn
  Mã số: DHH2011-02-07
  2011-2012 PGS.TS. Lê Đình Phùng
  8 Nghiên cứu sử dụng nguồn cây thức ăn giàu protein để phát triển chăn nuôi thỏ tại miền Trung
  Mã số: DHH2011-02-08
  2011-2012 ThS. Lê Thị Lan Phương
  9 Xác định giá trị dinh dưỡng của một số loại thức ăn giàu protein nuôi cá rô đồng (Anabas testudineus) tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2011-02-09
  2011-2012 TS. Ngô Hữu Toàn
  10 Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản xuất các chế phẩm sinh học ứng dụng trong sản xuất các sản phẩm lên men truyền thống đảm bảo chất lượng và vệ sing an toàn thực phẩm tại thành phố Huế
  Mã số: DHH2011-02-10
  2011-2012 TS. Nguyễn Hiền Trang
  11 Nghiên cứu đặc điểm  sinh học và genotype quần thể Phytophthora capsici  gây bệnh thối gốc rễ hồ tiêu ở Quảng Trị
  Mã số: DHH2011-02-11
  2011-2012 PGS.TS. Nguyễn Vĩnh Trường
  12 Nghiên cứu mối liên kết trong chuỗi giá trị sắn ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2011-02-12
  2011-2012 TS. Nguyễn Viết Tuân
  13 Ảnh hưởng của sự phân quyền trong quản lý rừng đến các quyền đối với rừng công đồng ở vùng cao tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2011-02-13
  2011-2012 ThS. Hoàng Huy Tuấn
  14 Đánh giá sự thích hợp đất đa tiêu chí và lựa chọn loại hình sử dụng đất sản xuất nông nghiệp phù hợp tại các tiểu vùng sinh thái của huyện Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-14
  2012-2013 PGS. TS. Huỳnh Văn Chương
  15 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình nhân nuôi ong ký sinh nhập nội Tetrastichus Brontispae Ferriere và thử nghiệm trừ bọ dừa Brontispa Longissima Gestro tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-15
  2012-2013 ThS. Lê Khắc Phúc
  16 Nghiên cứu chọn lọc và nhân thuần giống gà Ri ở tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-16
  2012-2013 PGS.TS. Nguyễn Minh Hoàn
  17 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo máy tuốt lạc (máy bứt củ lạc) cho vùng trồng lạc tập trung tại các tỉnh miền Trung
  Mã số: DHH2012-02-17
  2012-2013 ThS. Trần Võ Văn May
  18 Nghiên cứu sử dụng các loại keo để sản xuất thanh ép, tấm ép từ mùn cưa phoi bào trên địa bàn Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-18
  2012-2013 ThS. Hồ Đăng Hải
  19 Nghiên cứu sử dụng các loại phụ phẩm nông-công nghiệp để chế biến thức ăn hỗn hợp hoàn chỉnh cho bò thịt ở miền Trung
  Mã số: DHH2012-02-19
  2012-2013 TS. Nguyễn Hữu Văn
  20 Nghiên cứu một số giống lúa có khả năng chịu mặn tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-20
  2012-2013 TS. Phan Thị Phương Nhi
  21 Nghiên cứu bệnh hoại tử gan tụy trên tôm chân trắng (Litopenaeus vannamei) nuôi tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-21
  2012-2013 ThS. Nguyễn Nam Quang
  22 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm canh giống lúa kháng rầy nâu tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-22
  2012-2013 ThS. Nguyễn Tiến Long
  23 Đánh giá khả năng sinh trưởng, năng suất và phẩm chất thịt xẻ của con lai F1 (lợn rừng x Alíc) và (lợn rừng x Móng Cái)
  Mã số: DHH2012-02-23
  2012-2013 ThS. Ngô Mậu Dũng
  24 Xây dựng cơ sở dữ liệu các loài Mây thuộc chi Calamus phục vụ cho công tác bảo tồn và phát triển bền vững trên địa bàn huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2012-02-24
  2012-2013 ThS. Dương Văn Thành
  25 Nghiên cứu sản xuất chitosan oligosaccharides (COS) và ứng dụng trong phòng trừ bệnh than thư hại xoài sau thu hoạch
  Mã số: DHH2012-02-25
  2012-2013 ThS. Lê Thanh Long
  26 Nghiên cứu thực trạng sử dụng đất ở đô thị của thành phố Huế làm cơ sở cho việc xây dựng chính sách sử dụng đất tiết kiệm và hợp lý
  Mã số: DHH2013-02-26
  2013-2014 TS. Nguyễn Hữu Ngữ
  27 Yếu tố ảnh hưởng đến chuỗi giá trị sản phẩm chuối già lùn tại Huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2013-02-27
  2013-2014 ThS. Hồ Lê Phi Khanh
  28 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống in-vitro cây hoa chuông (Sinningia speciosa) trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2013-02-28
  2013-2014 ThS. Lã Thị Thu Hằng
  29 Nghiên cứu sử dụng phân sinh học Wehg và thuốc thảo mộc Pongam để sản xuất lúa an toàn theo hướng VietGAP ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2013-02-29
  2013-2014 ThS. Trần Thị Xuân Phương
  30 Nghiên cứu, đánh giá hàm lượng kim loại nặng trong đất trồng và nước tưới ở các vùng quy hoạch sản xuất rau an toàn của tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2013-02-30
  2013-2014 ThS. Nguyễn Thanh Bình
  31 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật để sản xuất lúa trên đất nhiễm mặn ở huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam
  Mã số: DHH2013-02-31
  2013-2014 ThS. Trịnh Thị Sen
  32 Nghiên cứu áp dụng phương pháp Trắc định xê lệch ngưng kết gián tiếp huẩn (SSIA) để phát hiện mầm bệnh dại ở động vật
  Mã số: DHH2013-02-32
  2013-2014 PGS.TS. Phạm Hồng Sơn
  33 Nghiên cứu đa dạng loài và xác định kỹ thuật gây trồng một số loài cây vùng bán ngập nước tại hồ Truồi huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên Huế nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu
  Mã số: DHH2013-02-33
  2013-2014 ThS. Võ Thị Minh Phương
  34 Xác định thành phần loài cá giống di nhập từ biển vào đầm phá Tam Giang – Cầu Hai – Tỉnh Thừa Thiên Huế và đề xuất các biện pháp khai thác hợp lý
  Mã số: DHH2013-02-34
  2013-2014 ThS. Trần Thị Thu Sương
  35 Nghiên cứu ảnh hưởng của mức độ chiếu sáng đến sự hình thành các thành phần hóa học cơ bản của nguyên liệu thu hái trên một số giống chè chọn lọc trồng tại Phú Hộ, Phú Thọ để sản xuất bột chè xanh dạng matcha
  Mã số: DHH2013-02-35
  2013-2014 ThS. Nguyễn Quốc Sinh
  36 Nghiên cứu biến động tài nguyên rừng và khuynh hướng sử dụng đất của  đồng bào miền núi Trung Trường Sơn dưới tác động đường Hồ Chí Minh giai đoạn 2000-2012
  Mã số: DHH2013-02-36
  2013-2014 TS. Hồ Đắc Thái Hoàng
  37 Quy hoạch công suất tối ưu hệ thống năng lượng mặt trời độc lập ở một số khu vực của tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-37
  2014-2015 TS. Khương Anh Sơn
  38 Nghiên cứu sử dụng một số phế phụ phẩm kết hợp với chế phẩm vi sinh vật để làm phân bón phục vụ sản xuất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên-Huế
  Mã số: DHH2014-02-38
  2014-2015 TS. Trần Thanh Đức
  39 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất giống cua xanh (Scylla serrata) phù hợp với điều kiện khí hậu thời tiết của tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-39
  2014-2015 KS. Nguyễn Đức Thành
  40 Đánh giá đa dạng sinh học và lựa chọn loài cây trồng lâm nghiệp thích hợp với biến đổi khí hậu ở vùng cát ven biển tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-40
  2014-2015 ThS. Phạm Cường
  41 Nghiên cứu tuyển chọn giống lạc chịu hạn thích ứng với biến đổi khí hậu ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-41
  2014-2015 TS. Hoàng Kim Toản
  42 Nghiên cứu thực trạng gây thoái hóa đất sản xuất nông nghiệp ở xã Hồng Hạ huyện A Lưới tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-42
  2014-2015 ThS. Trần Thị Phượng
  43 Nghiên cứu tác động của Biến đổi khí hậu đến thu nhập của nông hộ khu vực ven biển Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-43
  2014-2015 ThS. Nguyễn Ngọc Truyền
  44 Nghiên cứu xây dựng quy trình nuôi giun quế (Perionyx ecavatus) từ rác thải hữu cơ hộ gia đình tạo nguồn phân bón sinh học
  Mã số: DHH2014-02-44
  2014-2015 ThS. Hoàng Hữu Tình
  45 Nghiên cứu ảnh hưởng của các mức thay thế nguồn protein động vật bằng nguồn protein thực vật trong khẩu phần đến khả năng tiêu hóa các chất dinh dưỡng và sinh trưởng của thỏ
  Mã số: DHH2014-02-45
  2014-2015 ThS. Lê Thị Lan Phương
  46 Nghiên cứu tuyển chọn, nhân giống và gây trồng một số loài rau rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-46
  2014-2015 TS. Ngô Tùng Đức
  47 Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo máy sấy hạt sen ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-47
  2014-2015 ThS. Trần Võ Văn May
  48 Điều tra tình hình gây hại, xác định tác nhân gây bệnh và nghiên cứu các biện pháp quản lý bênh héo chết nhanh cây gừng ở Quảng Nam
  Mã số: DHH2014-02-48
  2014-2015 ThS. Trần Thị Nga
  49 Tạo vật liệu khởi đầu cho chọn dòng lúa chịu mặn bằng phương pháp nuôi cấy mô tế bào thực vật
  Mã số: DHH2014-02-49
  2014-2015 ThS. Dương Thanh Thủy
  50 Vai trò của các loài cá nuôi ghép trong hệ thống nuôi tôm sú bán thâm canh (BTC) và quảng canh cải tiến (QCCT) thân thiện với môi trường ở đầm phá Tam Giang – Cầu Hai, Thừa Thiên Huế thích ứng biến đổi khí hậu
  Mã số: DHH2014-02-50
  2014-2015 ThS. Kiều Thị Huyền
  51 Đánh giá sự tích lũy chất hữu cơ trong ao nuôi tôm thẻ chân trắng tại Trung tâm nghiên cứu và thực hành thủy sản-Trường Đại học Nông Lâm- Đại học Huế
  Mã số: DHH2014-02-51
  2014-2015 TS. Nguyễn Duy Quỳnh Trâm
  52 Nghiên cứu phân lập một số giống vi tảo có khả năng gây độc, gây hại tại đầm phá Tam Giang Cầu Hai
  Mã số: DHH2014-02-52
  2014-2015 ThS. Hồ Thị Thu Hoài
  53 Nghiên cứu ảnh hưởng của hiện tượng xâm nhập mặn đến việc sử dụng đất trồng lúa ở xã Hương Phong, thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-53
  2014-2015 ThS. Nguyễn Thị Hải
  54 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến việc sử dụng đất cho một số cây trồng chính tại xã Phú Xuân, huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2014-02-54
  2014-2015 ThS. Nguyễn Phúc Khoa
  55 Đánh giá tác động của biến đổi khí hậu đến huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam và đề xuất các giải pháp ứng phó
  Mã số: DHH2014-02-55
  2014-2015 TS. Nguyễn Hữu Ngữ
  56 Phân lập một số chủng thực khuẩn thể (Bacteriophage) tiềm năng trong sản xuất chế phẩm phòng trị bệnh tiêu chảy ở lợn con theo mẹ
  Mã số: DHH2015-02-56
  2015-2016 TS. Nguyễn Xuân Hòa
  57 Đánh giá hiệu quả và đề xuất giải pháp nhằm tăng hiệu năng phòng hộ của các đai rừng trên vùng cát ven biển ở huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-57
  2015-2016 ThS. Ngô Thị Phương Anh
  58 Nghiên cứu nuôi vỗ thành thục và bước đầu thử nghiệm sinh sản nhân tạo cá lăng nha (Mystus wyckiioides) tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-58
  2015-2016 ThS. Nguyễn Phi Nam
  59 Nghiên cứu chế tạo nano chitosan ứng dụng trong phòng trừ nấm bệnh hại cà chua sau thu hoạch
  Mã số: DHH2015-02-59
  2015-2016 KS. Nguyễn Cao Cường
  60 Nghiên cứu tuyển chọn giống lúa kháng rầy lưng trắng (Sogatella furcifera Horvath) và xác định một số biện pháp kỹ thuật canh tác hợp lý ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-60
  2015-2016 ThS. Trần Thị Hoàng Đông
  61 Nghiên cứu cơ chế tăng cường giám sát cộng đồng trong đầu tư xây dựng nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-61
  2015-2016 TS. Trương Quang Hoàng
  62 Ứng dụng công nghệ GIS và viễn thám để đánh giá biến động đất nông nghiệp tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2002-2014
  Mã số: DHH2015-02-62
  2015-2016 ThS. Nguyễn Văn Bình
  63 Nghiên cứu ảnh hưởng của hệ thống chiếu sáng đơn sắc đến quá trình nhân giống in-vitro cây hoa chuông (Sinningia speciosa)
  Mã số: DHH2015-02-63
  2015-2016 ThS. Trần Ngọc Truồi
  64 Nghiên cứu sử dụng một số sản phẩm vi sinh trong sản xuất lạc trên đất cát ven biển và đất xám bạc màu tại tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-64
  2015-2016 ThS. Trần Văn Tý
  65 Tuyển chọn giống cà rốt thích hợp trồng tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-65
  2015-2016 KS. Đặng Văn Sơn
  66 Xây dựng cơ chế chia sẻ nguồn nước tưới cho cây lúa trong điều kiện hạn hán trên địa bàn huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam
  Mã số: DHH2015-02-66
  2015-2016 PGS.TS. Huỳnh Văn Chương
  67 Sản xuất chế phẩm vi sinh từ các chủng nấm mốc Aspergillus niger và Trichoderma longibrachiatum và ứng dụng chế biến tiêu sọ từ tiêu đen và tiêu chín
  Mã số: DHH2015-02-67
  2015-2016 TS. Nguyễn Hiền Trang
  68 Nghiên cứu tạo hạt chitosan và ứng dụng trong xử lý nước thải nuôi tôm
  Mã số: DHH2015-02-68
  2015-2016 TS. Nguyễn Quang Lịch
  69 Đánh giá thực trạng và tính liên thông về mạng lưới giao thông giữa các khu quy hoạch, khu đô thị mới trên địa bàn thành phố Huế
  Mã số: DHH2015-02-69
  2015-2016 `ThS. Ngô Quý Tuấn
  70 Nghiên cứu mạng lưới cung cấp thông tin thị trường cho người nuôi trồng thủy sản ven biển Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-70
  2015-2016 KS. Nguyễn Tiến Dũng
  71 Đánh giá nguy cơ trượt lở đất nhằm nâng cao hiệu quả phương án quy hoạch sử dụng đất tại huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2015-02-71
  2015-2016 TS. Nguyễn Hoàng Khánh Linh
  72 Nghiên cứu sản xuất chế phẩm sinh học vi sinh vật và ứng dụng để nâng cao giá trị sử dụng phế phụ phẩm trong sản xuất sữa đậu nành
  Mã số: DHH2015-02-72
  2015-2016 PGS.TS. Đỗ Thị Bích Thủy
  73 Thiết kế, chế tạo hệ thống bệ rung phục vụ nghiên cứu dao động của ô tô máy kéo
  Mã số: DHH2015-02-73
  2015-2016 TS. Đỗ Minh Cường
  74 Nghiên cứu biến đổi bệnh lý niêm mạc ruột non của lợn con theo mẹ bị tiêu chảy do E.coli và mức độ phục hồi niêm mạc ruột sau điều trị
  Mã số: DHH2016-02-74
  2016-2017 TS. Vũ Văn Hải
  75 Đánh giá thực trạng và hiệu quả chăn nuôi trâu nông hộ ở tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2016-02-75
  2016-2017 TS. Dương Thanh Hải
  76 Nghiên cứu đặc điểm nông sinh học và xác định gen chịu hạn của tập đoàn giống lúa nhập nội tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2016-02-76
  2016-2017 ThS. Trần Minh Quang
  77 Nghiên cứu xử lý phế phụ phẩm nông nghiệp làm phân hữu cơ vi sinh đa chức năng ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2016-02-77
  2016-2017 TS. Nguyễn Thị Thu Thủy
  78 Nghiên cứu điều kiện nuôi cấy, tách chiết và xác định cấu trúc của exopolysaccharide từ một số chủng Lactobacillus plantarum
  Mã số: DHH2016-02-78
  2016-2017 ThS. Trần Bảo Khánh
  79 Nghiên cứu các loài cá nước ngọt có tiềm năng nuôi cảnh tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2016-02-79
  2016-2017 ThS. Võ Điều
  80 Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển các mô hình lâm sản ngoài gỗ ở huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2016-02-80
  2016-2017 TS. Lê Quang Vĩnh
  81 Nghiên cứu thực trạng và giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp theo quy mô cánh đồng mẫu lớn ở tỉnh Quảng Bình
  Mã số: DHH2016-02-81
  2016-2017 ThS. Lê Văn Nam
  82 Nghiên cứu khả năng sinh trưởng, năng suất, chất lượng thịt của một số tổ hợp lợn lai 1/8 giống VCN-MS15 (Meishan)
  Mã số: DHH2016-02-82
  2016-2017 PGS.TS. Phùng Thăng Long
  83 Tổng hợp và biến tính vật liệu nano NaYF4
  Mã số: DHH2016-02-83
  2016-2017 ThS. Dương Văn Hậu
  84 Nghiên cứu bảo quản lá chùm ngây và sản xuất bột nguyên liệu từ lá chùm ngây (Moringa Oleifera)
  Mã số: DHH2016-02-84
  2016-2017 TS. Nguyễn Văn Huế
  85 Ước tính lượng khí Methane phát thải từ các hệ thống chăn nuôi bò thịt ở miền Trung Việt Nam
  Mã số: DHH2016-03-80
  2016-2017 TS. Đinh Văn Dũng
  86 Ảnh hưởng của môi trường giết mổ đến sự ô nhiễm vi khuẩn E. coli gây ngộ độc thực phẩm trong thịt lợn và thịt bò tại một số cơ sở giết mổ tập trung ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2017-02-85
  2017-2018 TS. Trần Quang Vui
  87 Thu thập bảo tồn và tuyển chọn một số giống lúa nếp năng suất, chất lượng cao phục vụ công tác chọn tạo giống tại miền Trung
  Mã số: DHH2017-02-86
  2017-2018 TS. Nguyễn Quang Cơ
  88 Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật nhân giống in vitro cây Vanilla (Vanilla planifolia) ở Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2017-02-87
  2017-2018 ThS. Trần Thị Triêu Hà
  89 Nghiên cứu một số thông số công nghệ chiết xuất SOLASODINE từ cà gai leo (Solanum hainanense Hance) và ứng dụng trong sản xuất nước uống đóng chai
  Mã số: DHH2017-02-88
  2017-2018 TS. Nguyễn Văn Huế
  90 Nghiên cứu thiết kế hệ thống tưới phun tự động trong nhà lưới ươm giống cây trồng Lâm nghiệp
  Mã số: DHH2017-02-89.
  2017-2018 TS. Khương Anh Sơn
  91 Nghiên cứu sản xuất giống và ương nuôi cá Chạch bùn (Misgurnus anguillicaudatus Cantor, 1842) tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2017-02-90
  2017-2018 ThS. Võ Đức Nghĩa
  92 Nghiên cứu giải pháp canh tác cây tràm gió (Melaleuca Cajeputi Powell) và phương pháp cải tiến công nghệ sản xuất tinh dầu tràm tại xã Quảng Lợi, huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2017-02-91
  2017-2018 ThS. Châu Thị Thanh
  93 Nghiên cứu kỹ thuật nhân giống và trồng rừng loài Xoay (Dialium cochinechiensis Piere) ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế”
  Mã số: DHH2017-02-92
  2017-2018 ThS. Hồng Bích Ngọc
  94 Nghiên cứu thực trạng tham vấn cộng đồng trong quá trình thực hiện một số chính sách đất đai trên địa bàn huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị
  Mã số: DHH2017-02-93
  2017-2018 ThS. Trần Trọng Tấn
  95 Nghiên cứu chuỗi giá trị và xây dựng nhãn hiệu hàng hóa cho sản phẩm Ném ở vùng cát trong tái cơ cấu nông nghiệp của Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2017-02-94
  2017-2018 TS. Nguyễn Viết Tuân
  96 Nghiên cứu xây dựng quy trình nhân nuôi ong ký sinh (Anagyrus lopezi De Santis, 1964) trừ rệp sáp bột hồng hại sắn (Phenacoccus manihoti Matile-Ferrero, 1977) trong điều kiện phòng thí nghiệm ở tỉnh Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2017-02-95
  2017-2018 ThS. Hoàng Hữu Tình
  97 Nghiên cứu tuyển chọn giống đậu tương chịu hạn, ngắn ngày, năng suất cao phục vụ chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng ứng phó với thời tiết hạn hạn ở vùng Bắc miền Trung
  Mã số: DHH2017-02-96
  2017-2018 TS. Nguyễn Hồ Lam
  98 Nghiên cứu ảnh hưởng của 1-methylcyclopropene (1-MCP) kết hợp với nhiệt độ thấp đến sinh tổng hợp ethylene trong quá trình bảo quản bơ sau thu hoạch
  Mã số: DHH2017-02-97
  2017-2018 TS. Nguyễn Văn Toản
  99 Nghiên cứu ứng dụng công nghệ sau thu hoạch để đa dạng hóa sản phẩm từ trái vả (Ficus auriculata Lour) tại Thừa Thiên Huế
  Mã số: DHH2017-02-98
  2017-2018 TS. Võ Văn Quốc Bảo