Danh mục các dự án hợp tác quốc tế về KHCN năm 2008 đến năm 2013

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN HỢP TÁC QUỐC TẾ VỀ KHOA HỌC CÔNG NGHỆ TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2016

STT

Tên đề tài, dự án

Thời gian

Nhà tài trợ

1

Hỗ trợ tổng hợp đến các đối tượng dễ bị tổn thương để đối phó với thảm họa tự nhiên ở miền Trung Việt Nam

2010-2013

JICA, Nhật Bản

2

Lồng ghép biến đổi khí hậu vào chương trình đào tạo và nghiên cứu của các Trường Nông Nghiệp Việt Nam

2011-2015

Niche, Hà Lan

3

Nghiên cứu tác động của các cú sốc đến người nghèo ở tỉnh Thừa Thiên Huế

2013

Trường Đại học Hanover, CHLB Đức

4

Dự án Tăng cường bảo vệ và sử dụng rừng bền vững ở huyện Tây Giang, tỉnh Quảng Nam

2011-2015

Tổ chức Malteser International, CHLB Đức

5

Nâng cao hiệu quả chương trình xây dựng Nông thôn mới ở tỉnh Thừa Thiên Huế

2013-2016

Quỹ xã hội dân sự (VCSF), Cơ quan viện trợ Ailen

6

Dự án Tăng cường khả năng thích ứng và giảm nhẹ biến đổi khí hậu trong sản xuất nông nghiệp ở vùng cát tỉnh Quảng Trị

2012-2014

Đại sứ quán Phần Lan tại Việt Nam

7

Dự án cải thiện việc quản lý rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng ở huyện Nam Đông, tỉnh Thừa Thiên Huế

2011-2013

Tổ chức ICCO, Hà Lan

8

Nghiên cứu biến đổi khí hậu và thể chế nông thôn

2012-2015

DANIDA, Đại học Copenhagen, Đan Mạch

9

Nâng cao năng lực và xây dựng kế hoạch cộng đồng quản lý thủy sản và tài nguyên thủy sinh tại 5 xã vùng biển bãi ngang Quảng Trị

2012-2013

Tổ chức Nông lương Liên Hiệp Quốc (FAO)

10

Tăng cường năng lực và khả năng tiếp cận đất lâm nghiệp cho đồng bào Vân Kiều ở xã Ngân Thủy, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình

2012-2013

Tổ chức ICCO, Hà Lan

11

Lồng ghép bảo tồn và phục hồi rừng ngập mặn với cải thiện sinh kế bền vững ở đầm An Hòa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam

2011-2013

Tổ chức bảo tồn thiên nhiên thế giới (IUCN)

12

Phát triển giáo dục Đại học theo định hướng nghề nghiệp – ứng dụng (POHE) ở Việt Nam (giai đoạn 2)

2012-2015

Tổ chức Hợp tác quốc tế về giáo dục Hà Lan (Nuffic)

13

Hệ thống chăn nuôi gia súc và cây trồng bền vững mang lại lợi nhuận cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam – Hợp phần 2: Hệ thống cây trồng bền vững cho các loại đất cát của vùng Duyên hải nam Trung bộ của Việt Nam

2009-2012

ACIAR, Ốt-xtrây-lia

14

Đánh giá trên đồng ruộng về nghiên cứu biến đổi khí hậu

2012-2013

Viện Nghiên cứu Lúa Quốc tế (IRRI)

15

Sáng kiến nghiên cứu ở các điểm khác nhau nhằm giảm thiểu suy dinh dưỡng trên cơ sở các giải pháp nông nghiệp

2013-2016

Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Quốc tế Canada

16

LUCCi – Quan hệ tương tác giữa sử dụng đất và biến đổi khí hậu tại Miền Trung Việt Nam

2010-2015

Bộ Giáo dục và Nghiên cứu, CHLBĐức

17

Hệ thống chăn nuôi gia súc và cây trồng bền vững mang lại lợi nhuận cho vùng Duyên hải Nam Trung bộ Việt Nam – Hợp phần 3: Kết hợp tốt hơn hệ thống sản xuất bò thịt và cây trồng ở vùng ven biển miền Trung Việt Nam

2009-2012

ACIAR, Ốt-xtrây-lia

18

Nâng cao sức sản xuất bền vững và hiệu quả của các nông hộ chăn nuôi bò ở miền Trung Việt Nam – LPS/2012/062

2014-2018

Trung tâm nghiên cứu nông nghiệp quốc tế Australia (ACIAR)

19

Xây dựng mạng lưới biến đổi khí hậu khu vực miền Trung

2014

Plan International Vietnam

20

Xây dựng các mô hình SXNN thích ứng với BĐKH tại huyện Duy Xuyên và Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam

2013-2014

Plan International Vietnam

21

Thúc đẩy quyền quản lý và hưởng lợi của cộng đồng sau giao đất giao rừng ở tỉnh Thừa Thiên Huế và phát triển doanh nghiệp xã hội ở Trung tâm Phát triển nông thôn miền Trung (Pha 2 dự án Cải thiện việc quản lý rừng tự nhiên dựa vào cộng đồng )

2014-2015

ICCO, Hà Lan

22

Nâng cao hiệu quả chăn nuôi bò cho nạn nhân chất độc da cam tại huyện A Lưới, Thừa Thiên Huế

2014

Tổ chức Hỗ trợ nạn nhân chất độc da cam Việt Nam tại Úc (VVAOT)

23

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức xã hội dân sự trong các hoạt động liên quan đến VPA/FLEGT

2014-2016

ICCO, Hà Lan

24

Nghiên cứu việc thực hiện Luật bảo vệ và phát triển rừng 2004 liên quan đến hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng

2014

Tổ chức Oxfam, Anh

25

Nghiên cứu rủi ro trong mối tương quan giữa kiến thức tài chính và hiểu biết của người nghèo trong sản xuất Nông nghiệp ở Thừa Thiên Huế

2014

Trường Đại học Hannover – Đức

26

Phát triển kỹ thuật cho hệ thống sản xuất lương thực tuần hoàn ứng phó với biến đổi khí hậu: phát triển phương pháp tưới tiêu để giảm phát thải khí nhà kính đối với đất nông nghiệp ở châu Á – MIRSA 2

2013-2017

Viện Nghiên cứu môi trường nông nghiệp Nhật Bản

27

Hợp tác nâng cao năng lực đào tạo chương trình Thạc sĩ ngành Quản lý đất đai

2014-2017

DAAD, CHLB Đức

28

Đánh giá trên đồng ruộng về nghiên cứu biến đổi khí hậu

2014-2015

Viện lúa quốc tế (IRRI)

29

Sâu bệnh mới xuất hiện trên cây sắn ở Đông Nam Á: tìm kiếm các giải pháp có hiệu quả kinh tế để khắc phục mối đe dọa đối với sinh kế của nông dân và các ngành công nghiệp

2014-2015

Trung tâm Nông nghiệp nhiệt đới quốc tế (CIAT)

30

Chương trình Thích ứng Khí hậu lấy Trẻ em làm trọng tâm tại Việt Nam

2013-2014

Plan/Ausaid

31

Dự án “Chương trình Thích ứng BĐKH lấy trẻ em làm trọng tâm”

2013-2014

Save the Children

32

Đồng vận nông nghiệp

2014-2015

NORARD