Đại hội đại biểu Đảng bộ trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Trong 2 ngày (04&05/6/2020), Trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã long trọng tổ chức Đại hội Đảng bộ lần thứ XI nhiệm kỳ 2020 – 2025;

Tham dự Đại hội, về phía Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế có đồng chí (đ/c) Nguyễn Thái Sơn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế.

Về phía Đảng ủy ĐHH có đ/c PGS.TS. Nguyễn Quang Linh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Đại học Huế;

Về phía trường ĐHNL có đ/c PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH, Bí thư Đảng uỷ Nhà trường; đ/c Trần Thanh Đức – Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường cùng các đ/c trong Đảng ủy, Ban Giám Hiệu, Hội đồng trường;

Tham dự Đại hội còn có các đ/c nguyên là Bí thư đảng ủy qua các thời kỳ; Đại diện lãnh đạo các ban của Tỉnh ủy; Các đ/c trong BTV Đảng ủy Đại học Huế, Đại diện các Đảng ủy trực thuộc Đại học Huế và các phường trên địa bàn. Và 170 đại biểu chính thức đại diện cho gần 270 đảng viên của 15 chi bộ trực thuộc. 

Đoàn chủ tịch

Với chủ đề Đại hội: Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng bộ, huy động mọi nguồn lực; đề cao kỷ cương và trách nhiệm; xây dựng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hướng đến tự chủ và định hướng nghiên cứu: Đại hội đã tổng kết, đánh giá toàn diện tình hình thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ X, nhiệm kỳ 2015 – 2020, xác định phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020 – 2025.

PGS.TS. Trần Thanh Đức – Phó Bí thư Đảng uỷ, Hiệu trưởng nhà trường trình bày dự thảo báo cáo chính trị Đại hội Đảng bộ Trường ĐHNL lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025

Theo đó, trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy đã nỗ lực phấn đấu, lãnh đạo Đảng bộ đạt được những thành tựu khá quan trọng, đưa Nhà trường tiếp tục phát triển. Đối với các chỉ tiêu chủ yếu, Đảng bộ đã đạt được 12/18 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ lần thứ X đã đề ra, chiếm tỉ lệ 67%, trong đó có 08 chỉ tiêu đạt 100% và 04 chỉ tiêu vượt định mức. Đảng ủy đã thể hiện rõ vai trò là hạt nhân chính trị của Đảng bộ, của Nhà trường, xây dựng Quy chế làm việc, ban hành Nghị quyết về các mặt công tác trọng yếu cần tập trung lãnh đạo. Tổ chức và chỉ đạo nghiêm túc công tác giao ban, sinh hoạt đảng định kỳ; đảm bảo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy tinh thần đấu tranh phê bình, tự phê bình.

PGS.TS. Huỳnh Văn Chương – Phó Bí thư Đảng uỷ ĐHH, Phó Giám đốc ĐHH, Bí thư Đảng uỷ Nhà trường

Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có kết quả công tác xây dựng cơ cấu tổ chức, tái cấu trúc bộ máy và xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức. Thực hiện nghiêm túc nguyên tắc Đảng lãnh đạo tập trung, thống nhất công tác tổ chức cán bộ và tạo sự chủ động cho các đơn vị, cá nhân trong toàn trường hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. Trong lãnh đạo công tác chuyên môn, Đảng ủy đã tập trung lãnh đạo để phát triển các chương trình đào tạo ở tất cả các bậc học, từng bước nâng cao chất lượng đào tạo, đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động, đã hoàn thành kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục. Lãnh đạo công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế phát triển đúng hướng, đạt và vượt chỉ tiêu đề ra; thực hiện tốt kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, đáp ứng cơ bản các nhu cầu phục vụ cho công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác của Trường.

Nhận thức rõ những thời cơ và thách thức, thuận lợi và khó khăn trong nhiệm kỳ tới Đại hội đã thảo luận và thống nhất
1) Về phương hướng chung
Tăng cường sự đoàn kết nhất trí, đổi mới sáng tạo; giữ vững sự ổn định và đẩy nhanh sự phát triển; tăng cường kỷ cương, đổi mới căn bản, toàn diện mọi mặt công tác, giữ vững quy mô, đa dạng hóa các loại hình và ngành nghề đào tạo một cách hợp lý, ưu tiên phát triển đào tạo sau đại học, đào tạo chính quy và đào tạo các chương trình gắn với doanh nghiệp, liên kết với nước ngoài, đào tạo song ngữ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo. Tích cực xây dựng đội ngũ cán bộ, viên chức có trình độ, chức danh cao, năng lực công tác tốt; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, hợp tác quốc tế và xây dựng cơ sở vật chất, tạo bước phát triển đột phá, xây dựng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế theo hướng tự chủ và định hướng nghiên cứu, phục vụ có hiệu quả sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp, tài nguyên môi trường và các lĩnh vực liên quan.
2) Về nhiệm vụ tổng quát
Mục tiêu của nhiệm kỳ 2020 – 2025 là tập trung hoàn thành tái cấu trúc toàn diện, xây dựng và phát triển Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế hướng đến tự chủ và định hướng nghiên cứu; là một trong ba Trường Đại học hàng đầu về lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp của cả nước, có các chương trình đào tạo được kiểm định và xếp hạng quốc tế, tích cực cùng góp phần xây dựng Đại học Huế thành Đại học Quốc gia theo Nghị quyết 54-NQ/TW của Bộ Chính trị.

PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHH phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Đến dự và phát biểu tại Đại hội, PGS.TS. Nguyễn Quang Linh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc ĐHH đã biểu dương những kết quả đạt được của Đảng bộ trường ĐHNL nhiệm kỳ 2015 – 2020. Bí thư Đảng ủy Đại học Huế nhấn mạnh để Đảng bộ trường tiếp tục phát huy các thế mạnh, thành tựu đã đạt được. Và cụ thể Đảng bộ cần thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục nâng cao chất lượng công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, đặc biệt là xây dựng đội ngũ cán bộ giảng dạy có trình độ cao, theo hướng đúng ngành, đúng nghề, chuyên môn sâu; nâng cao năng lực hoạt động của tổ chức Đảng, đoàn thể, tiếp tục duy trì khối đoàn kết nhất trí để xây dựng, phát triển Đại học Huế trở thành Đại học Quốc gia. Theo PGS.TS. Nhà trường cần tiếp tục giáo dục bồi dưỡng cho thế hệ cán bộ, sinh viên luôn giữ bản sắc của một trường nông nghiệp; PGS.TS. cũng nhấn mạnh vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng trong tất cả các hoạt động của trường và tin tưởng BCH khóa mới sẽ lãnh chỉ đạo toàn trường hoàn thành tốt nhiệm vụ đã đề ra.

TS. Nguyễn Văn Đức, Bí thư chi bộ, Trưởng phòng KT, BĐCLGD, TT&PC, tham luận với nội dung: Các giải pháp ĐBCLGD ĐH và SĐH để đáp ứng Luật GD ĐH sửa đổi và NĐ 99.

Đại hội cũng được lắng nghe các bài tham luận, ý kiến thảo luận đóng góp vào các dự thảo văn kiện Đại hội Đảng bộ đã đề ra cùng với phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới.

Biểu quyết toàn Đại hội
Đại biểu bỏ phiếu bầu cử tại Đại hội

Thực hiện quy chế dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 14 đồng chí. Lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự ứng cử chức danh Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025. Đại hội cũng đã bầu BTV Đảng ủy, các Phó Bí thư Đảng ủy, bầu Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy nhiệm kỳ 2020 – 2025; cũng như bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Đại học Huế lần thứ VI.

Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng, hiệu quả Đại hội Đại biểu Đảng bộ Trường ĐHNL lần thứ XI nhiệm kỳ 2020-2025 đã kết thúc thành công tốt đẹp vào 17h ngày 5/6/2020.

Một số hình ảnh tại Đại hội:

Văn nghệ chào mừng
Văn nghệ chào mừng
Toàn cảnh Đại hội
Đ/c Nguyễn Thái Sơn – UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế tặng hoa chúc mừng Đaị hội
Đại diện Lãnh đạo Đại học Huế tặng hoa chúc mừng Đại hội
Đại diện các tổ chức đoàn thể quần chúng tặng hoa chúc mừng Đại hội
Tặng hoa các đ/c nguyên là Bí thư Đảng uỷ qua các thời kỳ
Ra mắt Ban chấp hành nhiệm kỳ mới
Tặng hoa tri ân Ban chấp hành nhiệm kỳ 2015-2020

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG TRỌNG TÂM NHIỆM KỲ 2020-2025

A. Chương trình về tổ chức bộ máy, phát triển đội ngũ

Chương trình 1: Xây dựng và kiện toàn tổ chức bộ máy, đội ngũ, quy chế theo hướng tinh gọn, tăng cường hiệu quả, hiệu lực trong công tác và quản trị Nhà trường, thực hiện đúng chức năng và nhiệm vụ được phân công, có các sản phẩm đầu ra cho từng vị trí việc làm, đảm bảo tiêu chuẩn đội ngũ đạt theo tiêu chuẩn đại học định hướng nghiên cứu.
Chương trình 2: Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành các mãng công tác hướng đến người học và viên chức lao động Nhà trường.

B. Chương trình về Đào tạo và Công tác sinh viên

Chương trình 3: Tập trung và tạo sự chuyển biến tích cực và mạnh mẽ về chất lượng đào tạo ĐH và SĐH đáp ứng nhu cầu xã hội khối ngành Nông Lâm Ngư nghiệp và theo định hướng đại học nghiên cứu và hội nhập khu vực và quốc tế.Tái cấu trúc ngành nghề đào tạo và đa dạng các hình thức và phương pháp giảng dạy “dựa vào nhu cầu xã hội” để thích ứng tốt các loại hình đào tạo hiện nay.
Chương trình 4: Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác sinh viên, học viên, gắn công tác Đoàn, Hội với công tác sinh viên thành một khối thống nhất và hỗ trợ tối đa người học.

C. Chương trình về Khảo thí và BĐCLGD

Chương trình 5: Huy động nhiều nguồn lực để hoàn thiện, nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới BĐCLGD bên trong, hoàn thành tự đánh giá và kiểm định các CTĐT và cơ sở đào tạo chu kỳ 2, xây dựng cơ sở dữ liệu xếp hạng quốc tế một số ngành học trọng điểm của Nhà trường.
Chương trình 6: Đổi mới hoạt động thi cử trong nhà trường theo hướng đa dạng các hình thức, ứng dụng các công cụ hiện đại, đáp ứng được nhu cầu của người học và chuẩn đầu ra.

D. Chương trình về Khoa học công nghệ

Chương trình 7: Hoàn thiện hệ thống quy định và cơ chế khuyến khích hoạt động KHCN để nâng cao sự đóng góp của KHCN vào đào tạo, xây dựng đội ngũ, xây dựng thương hiệu Nhà trường và tăng nguồn thu.
Chương trình 8: Nâng cao vai trò của Nhà trường trong phát triển kinh tế xã hội, bền vững môi trường, đặc biệt ở khu vực miền Trung Tây nguyên thông qua phát triển các nhiệm vụ khoa học công nghệ với các địa phương, bộ ban ngành và doanh nghiệp.
Chương trình 9: Nâng cao chất lượng nghiên cứu khoa học của giảng viên, nghiên cứu viên, sinh viên gắn với chuyển giao sản phẩm, xuất bản quốc tế và khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; nâng cao chất lượng tạp chí khoa học của trường.

E. Chương trình về Hợp tác quốc tế

Chương trình 10: Hoàn thiện hệ thống quy định và cơ chế khuyến khích hoạt động HTQT để nâng cao sự đóng góp của HTQT vào đào tạo, xây dựng đội ngũ, kết nối khoa học quốc tế, xây dựng thương hiệu Nhà trường.
Chương trình 11: Tăng cường HTQT trong đào tạo, nghiên cứu khoa học, trao đổi giảng viên, sinh viên, gắn trách nhiệm HTQT đến cấp Khoa, Bộ môn phụ trách CTĐT, các TT trực thuộc.

G. Chương trình về tài chính và xây dựng cơ sở vật chất

Chương trình 12: Tăng cường tìm kiếm các nguồn thu hợp pháp, xây dựng cơ cấu chi tiêu phù hợp cho từng đối tượng và mãng công tác, có quĩ đảm bảo an ninh tài chính. Giao quyền tự chủ đến cấp Bộ môn, giám đốc CTĐT hướng đến tự chủ tài chính. Các Trung tâm, Viện nghiên cứu của trường tự chủ về tài chính trong chỉ trả lương tăng thêm và có đóng góp hợp lý vào ngân sách chung toàn trường.
Chương trình 13: Huy động các nguồn lực để nâng cấp các phòng thí nghiệm và cơ sở vất chất phục vụ đào tạo và NCKH. Sử dụng hiệu quả các phòng thí nghiệm và cơ sở vật chất hiện có để đáp ứng công tác giảng dạy và NCKH của giáo viên và học tập của sinh viên, học viên

K. Chương trình về Xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội

Chương trình 14: Xây dựng Đảng và các tổ chức chính trị xã hội Nhà trường thực sự trong sạch, vững mạnh, thành một khối thống nhất trong chỉ đạo, điều hành để xây dựng và phát triển Nhà trường.
Chương trình 15: Đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức chính trị xã hội của Nhà trường, củng cố niềm tin và tạo chuyển biến tích cực trong hành động của mỗi cán bộ, đảng viên và quần chúng.