Chương trình tuyển dụng của công ty TNHH Thăng Long (Tue, 13 May 2014 04:25:38 +0200)

Hiện nay, do nhu cầu phát triển và mở rộng thị trường. Công ty TNHH Khoa Kỹ Sinh Vật Thăng Long phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên của nhà trường thông báo chương trình tuyển dụng trong tháng 5 năm 2014 như sau:

  • Vị trí tuyển dụng: Nhân viên thị trường và kỹ thuật

  • Số lượng tuyển dụng: 15 sinh viên (nam).

  • Đối tượng tuyển dụng: Sinh viên đã và sắp tốt nghiệp Đại học hoặc Cao đẳng các ngành: Nuôi trồng Thủy sản, Ngư y và Quản lý nguồn lợi thủy sản, Khuyến nông và phát triển nông thôn.

  • Địa bàn làm việc: tại các tỉnh trên cả nước (theo bố trí của Công ty)

  • Thời gian phỏng vấn: Ngày 12 tháng 5 năm 2014.

  • Địa điểm phỏng vấn: Tại trường Đại học Nông Lâm Huế (102 Phùng Hưng, thành phố Huế)

  • Hình thức đăng ký:

Đăng ký tham gia phỏng vấn tại phòng Công tác sinh viên (phòng 1.2) hoặc văn phòng Khoa Thủy sản

Mọi thông tin chi tiết xin liên hệ với cô Nguyễn Thị Thùy An, phòng Công tác Sinh viên qua số điện thoại: 01222.505547 hoặc qua email: nguyenthithuyan@huaf.edu.vn.