Trang chủ Đào tạo Đào tạo ĐH theo học chế tín chỉ

Đào tạo ĐH theo học chế tín chỉ

Quản lý đất đai – Chuyên ngành Quản lý thị trường bất động sản

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC - CHUYÊN NGÀNH: Quản lý thị trường bất động sản (Real Estate Management)- THUỘC NGÀNH :...

Khoa học đất

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Khoa học đất (Soil Science) Mã ngành: 52440306 Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban hành...

Quản lý đất đai

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Quản lý đất đai (Land management); Chuyên ngành: Quản lý thị trường bất động sản Mã...

Nuôi trồng thủy sản-chuyên ngành Ngư y

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Đại...

Nuôi trồng thủy sản

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Đại...

Khoa học nghề vườn

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Đại...

Bảo vệ thực vật

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo:...

Khoa học cây trồng

Trình độ đào tạo: Đại học Ngành: Khoa học cây trồng (Crop Science) Mã ngành: 52620110 Loại hình đào tạo: Chính quy (Ban...

Nông học

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Đại...

Quản lý tài nguyên rừng và môi trường

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO DỤC ĐẠI HỌC Tên chương trình: Trình độ đào tạo: Đại...

Bài viết mới

Bài viết được quan tâm