ANIMAL ETHICS COMMITTEE

Committee exercise the function of reviewing research documentation in term of animal welfare in the use of animal in research with regard to regulations of Article 21 of the Law of Veterinary dated 2015 and Point 2, Chapter 5 of the Law of Livestock dated 2018

News

Animal Ethics Advisory Committee: a professional process with humanity and keeping up with global trends

Since the date of establishment, the Animal Ethics Advisory Committee has operated effectively. On August 24, 2021, for the first time, 6 applications of...

Họp Hội đồng xét duyệt hồ sơ đăng ký về đạo đức với động vật trong nghiên cứu

Chiều ngày 24.8.2021, tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH), Hội đồng Tư vấn về đạo đức với động vật...

Lễ công bố Quyết định thành lập Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021 –...

Chiều ngày 05.5.2021 tại trường Đại học Nông Lâm (ĐHNL), Đại học Huế (ĐHH) đã diễn ra lễ công bố Quyết định thành lập...

Danh sách thành viên Hội đồng tư vấn về đạo đức với động vật trong nghiên cứu nhiệm kỳ 2021-2026

  GS.TS. Lê Đình Phùng Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn Phó Chủ tịch Hội đồng PGS.TS. Đinh Văn Dũng Thư ký Hội Đồng PGS.TS. Nguyễn Ngọc Phước Ủy viên TS....

Hội thảo góp ý quy chế hoạt động của Hội đồng tư vấn đối xử nhân đạo với động vật trong nghiên cứu

Trong xu thế hội nhập quốc tế, nhằm hỗ trợ tốt cho các đề nghiên cứu có sử dụng động vật trong việc xuất...