Triển khai quét mã QR, hỗ trợ công tác phòng chống dịch Covid-19

Thực hiện công văn Số: 840/UBND-CN của UBND Tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 27 tháng 01 năm 2021 về việc triển khai giải pháp quản lý dịch bệnh bằng QR và hỗ trợ giới thiệu thông tin doanh nghiệp.
Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế yêu cầu tất CB, VC, NLĐ, người học và người đến liên hệ công tác tại trường phải sử dụng phần mềm Hue-S quét mã QR khi vào trường, bảng mã QR  được đặt tại cổng chính và trước nhà bảo vệ.
Vui lòng xem chi tiết thông báo bên dưới: