Thông báo về việc tổ chức học tập trung học kỳ 2 năm học 2021-2022

Hiệu trưởng thông báo đến Thủ trưởng các đơn vị, toàn thể viên chức, người lao động và sinh viên kế hoạch giảng dạy học kỳ 2 năm học 2021-2022 như sau:

1.Tổ chức giảng dạy trực tiếp tại trường trong học kỳ 2 năm học 2021-2022 bắt đầu từ ngày 21/02/2022. Riêng các học phần thay thế dành cho sinh viên năm cuối được tổ chức sớm theo đề nghị của Khoa. Tổ chức thực hiện học kỳ 2 năm học 2021-2022 được lùi 01 tuần so với kế hoạch giảng dạy và học tập năm học 2021-2022.

2. Sinh viên trở lại học tập cần thực hiện theo công văn số 70/BCĐ-YT ngày 07/01/2022 của Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 về việc điều chỉnh các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế. Sinh viên chủ động khai báo y tế tại cơ sở y tế địa phương cư trú tại Thừa Thiên Huế. Tại công văn này, Sinh viên cần lưu ý hơn với các trường hợp sau:

a. Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 3 (vùng cam) và cấp độ 4 (vùng đỏ):

  • Tự cách ly tại nhà tối thiểu từ 7-14 ngày đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
  • Tự theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu 7 ngày đối với người tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19

b. Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 2 (vùng vàng):

  • Tự cách ly tại nhà tối thiểu từ 7 ngày đối với người chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19.
  • Tự theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu 7 ngày đối với người tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

c. Người đến/trở về từ các địa phương ngoại tỉnh cấp độ 1 (vùng xanh): Tự theo dõi sức khỏe tại nhà tối thiểu 7 ngày đối với người tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều vắc xin phòng COVID-19.

3. Yêu cầu sinh viên liên tục cập nhật và thực hiện các yêu cầu từ nhà trường cũng như các cơ quan chức năng liên quan đến phòng chống dịch COVID-19.

4. Thời gian điều chỉnh đăng ký học phần từ ngày 14-24/2/2022. Lưu ý không điều chỉnh các học phần thay thế đã tổ chức học sớm và các học phần thực tập nghề nghiệp đã ra quyết định hướng dẫn.

Chi tiết thông báo vui lòng xem tại ĐÂY