Thông báo về việc thi cấp chứng chỉ Ứng dụng Công nghệ thông tin cơ bản khóa thi 08/3/2020

Theo thông báo kết quả kiểm tra số 1323/TB-QLCL của Cục quản lý chất lượng, Bộ giáo dục và Đào tạo về hoạt động sát hạch và cấp chứng chỉ tin học, ngoại ngữ tại Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Huế, Trung tâm đủ điều kiện tổ chức sát hạch cấp chứng chỉ UDCNTTCB.

Trung tâm kính thông báo tới các đơn vị, cá nhân trong và ngoài trường về việc tổ chức thi cấp chứng chỉ UDCNTTCB khóa thi ngày 08/03/2020 như sau:

  • Thời gian: 07:00 – 11:00 ngày 08/03/2020
  • Địa điểm: Phòng máy tính Khoa Cơ bản – Tầng 2 Nhà đa chức năng – Trường Đại học Nông Lâm

Hồ sơ đăng ký dự thi:

Thông tin cụ thể:

Thông tin liên hệ:

Địachỉ: TrườngĐạihọcNôngLâm, 102 PhùngHưng, TpHuế

Điệnthoại: 0912 055468 (cô Hồng), 0913 592552 (cô Thảo)

Website: http://ciffl.huaf.edu.vn

Facebook: https://www.facebook.com/ciffl.huaf.edu.vn/