Thông báo về việc kiểm tra bài thi

0
82

Phòng Khảo thí & ĐBCLGD, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế thông báo đến Sinh viên về thời gian và địa điểm tiếp nhận đơn Xin kiểm tra bài thi Học kỳ 1 (2018-2019) như sau:

Thời gian nhận đơn:

  • Từ ngày 18/02/2019 đến ngày 08/3/2019
  • Vào sáng thứ 2, 4, 6 (8h00 – 11h00)

Địa điểm nhận và nộp đơn: Bộ phận Khảo thí – Phòng KT & ĐBCLGD

Sau thời hạn trên Phòng KT&ĐBCLGD sẽ không nhận đơn.

Kết quả sẽ được thông báo trực tiếp đến sinh viên qua điện thoại hoặc email đã ghi ở trong đơn, dự kiến từ ngày 25-27/3/2019.

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

twelve − one =