Thông báo về việc đăng ký xét tuyển theo phương thức sử dụng kết quả học tập ở cấp THPT trực tuyến

Địa chỉ Đăng ký xét tuyển trực tuyến: http://dkxt.hueuni.edu.vn/